Driftekonomi

HUR ENERGIEFFEKTIVISERAR VI?

Vi förbättrar fastighetens driftekonomi

Vi har lång erfarenhet av att coacha våra kunder mot en smartare energianvändning. Kunderna är allt från bostadsrättföreningar och kommersiella fastigheter till avancerad processindustri.

Vår erfarenhet visar att det är driftekonomin som är den prioriterade frågan. Det är energikostnaderna kunderna vill sänka. För detta ändamål kan du utnyttja oss på olika sätt. Allt beroende på dina behov. Kanske behöver du bara en förstudie? Eller att vi tar ansvaret för själva genomförandet. Du väljer vilka delar du vill engagera oss för.

Inventering

En kartläggning där vi identifierar grundläggande kostnadsbesparingsåtgärder inom själva driften, det vill säga säkerställer att befintliga installationer drivs optimalt. Resultatet blir en handlingsplan med åtgärdsförslag.

Genomförande

Vi går till handling och genomför de föreslagna åtgärderna. 

Förvaltning

Vi följer upp energianvändning, medieförbrukning och kostnadsbesparingar. Vi håller koll på samarbetsavtal och driftövervakar.

I förvaltningsskedet använder du Energy Controller. Det är ett unikt verktyg för att enkelt följa upp användning och kostnader för energin. Här redovisas el, värme, fjärrkyla och vatten varje månad – i både kWh och kronor. Den bästa ekonomiska effekten får du med AFRY Energisamarbete. Det kan sänka dina energikostnader med upp till 15–25 procent, ibland mer.

Hur energieffektiviserar vi?

Byggnader medför höga krav på hållbarhet, utformning, funktion, energieffektivitet och säkerhet. Vi hjälper dig med alla delar – samtidigt som vi håller koll på kostnader och klimatpåverkan.

Driftekonomi

Om utrustningen i fastigheten inte jobbar optimalt blir energikostnaderna onödigt höga. Energieffektivisering ger bättre driftekonomi.

Fastighetsvärde

Sänkta energikostnader betyder högre driftnetto, ett stort plus vid försäljning. Energieffektivisering påverkar fastighetsvärdet.

Klimat

Minskad energiåtgång leder till lägre koldioxidutsläpp. Energieffektivisering
har stor betydelse för den totala effekten på klimatet.

Helhet

Fastigheten är ett system där alla delar måste samverka för bästa resultat. Att energieffektivisera
är därför att se till helheten.

Kontakt

Har du frågor om energieffektivisering eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området.

Det kostar inget utöver en del av din tid. Kanske kan vi hitta former för samarbete, kanske bara utbyta erfarenheter och ge råd.

Henrik Fjellgren
Marknadsområdeschef
+46 10 505 64 99
Johan Carlsson
Affärsansvarig
+46 10 505 70 13
Karl-Henrik Rognefjord
Affärsutvecklare
+46 10 505 51 58
Lars Johansson
Östra Götaland
+46 10 505 01 71
Mattias Nordlund
Energikartläggning
+46 10 505 02 81
Viktor Mannikoff
Västra Götaland
+46 10 505 84 19
Pierre Kadin
Västra Svealand
+46 10 505 64 93
Kim Gunnarsson
Södra Götaland
+46 10 505 50 77
Niklas Rosén
Södra Norrland
+46 10 505 44 18
Daniel Granqvist
Norra Norrland
+46 10 505 10 93

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?

Rulla till toppen