Energisamordnare

VÅRT ERBJUDANDE

Energisamordning säkerställer inneklimatet och energibehov

Med energisamordning får du med hjälp av analyser och beräkningar tidigt i projektet en helhetsbild av energibehovet. I rollen ingår också att koordinera både övergripande frågor och detaljer. 

Länk mellan faser och aktörer i byggprocessen

En energisamordnare ansvarar för att nödvändiga inneklimatanalyser och energibehovsberäkningar utförs samt för att följa upp funktioner och förbrukning efter att byggnaden färdigställts. Rollen fungerar som en länk mellan de olika faserna och aktörerna genom hela byggprocessen.

Kravspecifikation för inneklimat och energianvändning

Som energisamordnare hjälper vi dig som beställare att sätta upp en kravspecifikation för inneklimat och energianvändning. Vi säkerställer sedan att dessa krav uppfylls under hela byggprocessen.

Helhetsperspektiv energibehov

Genom att anlita en energisamordnare får du tidigt ett helhetsperspektiv över energibehov samt en koordinator i projektet som hjälper till att lösa såväl övergripande frågor som detaljer.

Kontakt

Har du frågor om energisamordning eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området.

Det kostar inget utöver en del av din tid. Kanske kan vi hitta former för samarbete, kanske bara utbyta erfarenheter och ge råd.

Henrik Fjellgren
Marknadsområdeschef
+46 10 505 64 99
Johan Carlsson
Affärsansvarig
+46 10 505 70 13
Karl-Henrik Rognefjord
Affärsutvecklare
+46 10 505 51 58
Lars Johansson
Östra Götaland
+46 10 505 01 71
Mattias Nordlund
Energikartläggning
+46 10 505 02 81
Viktor Mannikoff
Västra Götaland
+46 10 505 84 19
Pierre Kadin
Västra Svealand
+46 10 505 64 93
Kim Gunnarsson
Södra Götaland
+46 10 505 50 77
Niklas Rosén
Södra Norrland
+46 10 505 44 18
Daniel Granqvist
Norra Norrland
+46 10 505 10 93

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?

Rulla till toppen