Energisamordnare

VÅRT ERBJUDANDE

Energisamordnaren säkerställer inneklimatet

En energisamordnare fungerar, med avseende på energianvändning och inneklimat, som en länk mellan de olika faserna och aktörerna genom hela byggprocessen. 

I rollen som energisamordnare ingår bland annat att hjälpa beställaren att sätta upp en kravspecifikation för inneklimat och energianvändning. I rollen ingår sedan att säkerställa att dessa krav uppfylls under hela byggprocessen.

Energisamordnaren ansvarar för att nödvändiga inneklimatsanalyser och energibehovsberäkningar utförs samt för att följa upp funktioner och förbrukning efter att byggnaden färdigställts. Genom att anlita en energisamordnare får du tidigt ett helhetsperspektiv över energibehov samt en koordinator i projektet som hjälper till att lösa såväl övergripande frågor som detaljer.

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?