Energikartläggning stora företag – EKL

VÅRT ERBJUDANDE

Lägre energianvändning, sänkta driftskostnader och minskad klimatpåverkan

Lagen kräver att större företag gör en energikartläggning (EKL) av sin verksamhet. AFRYs certifierade energikartläggare kan med sin kunskap om lagen, kompetens inom energianvändning och digitalisering stötta i kartläggningsarbetet och ge lönsamma förslag på åtgärder.

Vi stöttar och hjälper våra kunder med kartläggningen och tar fram förslag på åtgärder som leder till lägre energianvändning, sänkta driftskostnader och minskad klimatpåverkan. Om våra kunder behöver ytterligare stöd kan vi även ta ansvar för hela processer samt rapportering till Energimyndigheten.

EKL år 2020 till 2023

I det fortsatta arbetet och under nuvarande energikartläggningsperiod som gäller för åren 2020 till 2023, ska varje företag utvärdera de åtgärder som har implementerats. Utvärderingen ska sedan tillsammans med en ny övergripande kartläggning av företagets verksamhet, lokaler och transporter rapporteras in till Energimyndigheten. Den nya övergripande energikartläggningen utvärderar inte bara föregående period, utan ger även svar på vad som ska detalj kartläggas i nästa steg.

Energidirektiv från EU

Enligt EU:s energidirektiv och Lag om energikartläggning av stora företag (2014:266)måste samtliga stora företag genomföra en energikartläggning. I Sverige omfattas företag med minst 250 anställda och en årsomsättning på minst 50 miljoner Euro. Målet med direktivet är att minska energianvändningen i Europa.

Hållbara företag

Syftet med en energikartläggning av verksamheten är att identifiera genomförbara och lönsamma åtgärder som minskar energianvändningen. Arbetet med energikartläggningen resulterar i många fall i en möjlighet att vidareutveckla verksamheten, sänka driftskostnaderna, minska klimatpåverkan och bli mer hållbar.

Certifierade energikartläggare

Alla våra energikartläggare är certifierade och vi har erfarenhet från energisamarbeten med många av våra kunder inom bygg- och fastighetsbranschen men också även kunder verksamma inom tillverkningsindustrin.

Vår styrka i kartläggningsarbetet är att vi har nära tillgång till expertkompetens inom många andra områden utöver energieffektivisering som t ex digitalisering och VVS. Den breda kunskapen ger oss förutsättningen att hitta de bästa åtgärderna.

Vi hjälper till med att:

  • säkerställa att tillvägagångssätt och resultatet av energikartläggningen uppfyller kraven.
  • mäta, samla in och analysera data.
  • identifiera områden, både tekniska och organisatoriska, där potential finns att implementera åtgärder.
  • identifiera och föreslå effektiva och lönsamma besparingsåtgärder.

Rapportering

Rapportering till energimyndigheten pågår för både övergripande och detaljerade energikartläggningar. Företag som ej hunnit rapportera en övergripande kartläggning ännu kan få hjälp att påbörja detta tillsammans med AFRY. Företag som kommit längre och vill genomföra detaljerade energikartläggningar 2021-2023 kan också kontakta oss för genomförande.

Kontakt

Har du frågor om energikartläggning eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området.

Det kostar inget utöver en del av din tid. Kanske kan vi hitta former för samarbete, kanske bara utbyta erfarenheter och ge råd.

Henrik Fjellgren
Marknadsområdeschef
+46 10 505 64 99
Johan Carlsson
Affärsansvarig
+46 10 505 70 13
Karl-Henrik Rognefjord
Affärsutvecklare
+46 10 505 51 58
Lars Johansson
Östra Götaland
+46 10 505 01 71
Mattias Nordlund
Energikartläggning
+46 10 505 02 81
Viktor Mannikoff
Västra Götaland
+46 10 505 84 19
Pierre Kadin
Västra Svealand
+46 10 505 64 93
Kim Gunnarsson
Södra Götaland
+46 10 505 50 77
Niklas Rosén
Södra Norrland
+46 10 505 44 18
Daniel Granqvist
Norra Norrland
+46 10 505 10 93

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?

Rulla till toppen