Tjänster

VÅRT ERBJUDANDE

Minskad energianvändning för sänkta driftskostnader och minskad klimatpåverkan

En byggnads konstruktion och tekniska installationer har stor betydelse för energianvändningen. Enkla åtgärder kan många gånger ge stora besparingar.

Energieffektivisering och energibesparing innebär att man försöker minska energianvändningen eller få ut mer nytta av befintlig energianvändning

Energispecialister

Som energispecialister har vi kvalificerad kunskap om och erfarenhet av både komplexa energiutredningar och totallösningar samt enklare handlingsplaner med åtgärder för lägre energianvändning.

Hållbart byggande och energieffektiva verksamheter

Vi bidrar med vår kunskap vid nybyggnation och hållbart byggande men också vid ombyggnation, utveckling och effektivisering av befintliga byggnaders energianvändning. Vi hjälper också företag att energieffektivisera sin verksamhet, lokaler och transporter.

Hållbara lösningar

Vår styrka är att vi har nära tillgång till expertkompetens inom många olika områden. Den sammanlagda kunskapen ger oss förutsättningen att alltid hitta de bästa och mest hållbara lösningarna.

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?