Tjänster

VÅRT ERBJUDANDE

Minskad energianvändning för sänkta driftskostnader och minskad klimatpåverkan

En byggnads konstruktion och tekniska installationer har stor betydelse för energianvändningen. Enkla åtgärder kan många gånger ge stora besparingar. Energieffektivisering och energibesparing innebär att man försöker minska energianvändningen eller få ut mer nytta av befintlig energianvändning

Energispecialister

Som energispecialister har vi kvalificerad kunskap om och erfarenhet av både komplexa energiutredningar och totallösningar samt enklare handlingsplaner med åtgärder för lägre energianvändning.

Hållbart byggande och energieffektiva verksamheter

Vi bidrar med vår kunskap vid nybyggnation och hållbart byggande men också vid ombyggnation, utveckling och effektivisering av befintliga byggnaders energianvändning. Vi hjälper också företag att energieffektivisera sin verksamhet, lokaler och transporter.

Hållbara lösningar

Vår styrka är att vi har nära tillgång till expertkompetens inom många olika områden. Den sammanlagda kunskapen ger oss förutsättningen att alltid hitta de bästa och mest hållbara lösningarna.

Tjänster

Byggnader medför höga krav på hållbarhet, utformning, funktion, energieffektivitet och säkerhet. Vi hjälper dig med alla delar – samtidigt som vi håller koll på kostnader och klimatpåverkan.

Energisamordning

Energiberäkningar

Klimatriskinventering

Klimatberäkningar

Miljöcertifiering

Solenergi

Energikartläggning

Energisamarbete

Underhållsplaner

Energideklaration

Energy Controller

Driftstöd

Kontakt

Har du frågor om energieffektivisering eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området.

Det kostar inget utöver en del av din tid. Kanske kan vi hitta former för samarbete, kanske bara utbyta erfarenheter och ge råd.

Henrik Fjellgren
Marknadsområdeschef
+46 10 505 64 99
Johan Carlsson
Affärsansvarig
+46 10 505 70 13
Karl-Henrik Rognefjord
Affärsutvecklare
+46 10 505 51 58
Lars Johansson
Östra Götaland
+46 10 505 01 71
Mattias Nordlund
Energikartläggning
+46 10 505 02 81
Viktor Mannikoff
Västra Götaland
+46 10 505 84 19
Pierre Kadin
Västra Svealand
+46 10 505 64 93
Kim Gunnarsson
Södra Götaland
+46 10 505 50 77
Niklas Rosén
Södra Norrland
+46 10 505 44 18
Daniel Granqvist
Norra Norrland
+46 10 505 10 93

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?

Rulla till toppen