Driftstöd

VÅRT ERBJUDANDE

Driften är nyckeln till ett lönsamt energieffektiviseringsarbete

Vi vet att det krävs tid och kontinuitet för att både minska och upprätthålla en låg energiförbrukning. Vi vet också att energiprestanda är en färskvara. Driftsstöd är ett energibesparingsverktyg och ett långsiktigt tänkande som AFRY erbjuder. Syftet är att minska driftskostnaderna i en byggnad.

Genom att utnyttja befintliga styr- och övervakningssystem och ibland komplettera med en extra mätare följer vi en byggnads energianvändning under året. Med energiuppföljning samt utbildning av driftspersonal hjälper vi dig att med vår spetskompetens inom området att sätta upp mål för förbrukningen, optimera energianvändningen och minska dina driftskostnader

Ska man lyckas med sitt energieffektiviseringsarbete i olika typer av byggnader krävs det att driftorganisationen har bra kompetens och att den har möjlighet att långsiktigt fokusera på arbetet. Med andra ord hänger energieffektivisering och ett kvalitetsinriktat drift- och underhållsarbete ihop.

När vi tecknar ett driftsstödsavtal med kunden blir våra energiexperter ett kompetens stöd till driftsorganisationen. Samtidigt fungerar energiexperterna som katalysatorer sm hjälper driften att fokusera på energieffektivisering och samtidigt prioritera arbetet och åtgärderna. Genom ett driftsstödsavtal finns med andra ord möjlighet att få kontinuerlig hjälp av våra energiexperter. Detta gäller såväl långsiktiga frågeställningar kring drift och underhåll som akuta problem i anläggningen.

Förutom tydliga ekonomiska vinster får driftsorganisationen en förbättrad systemkompetens kring byggnadens funktion och miljöpåverkan. Ett förbättrat inomhusklimat följer med på köpet.

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?