Driftstöd

VÅRT ERBJUDANDE

Driften är nyckeln till ett lönsamt arbete med energieffektivisering

Vi vet att det krävs tid och kontinuitet för att både minska och upprätthålla en låg energiförbrukning. Vi vet också att energiprestanda är en färskvara. Driftsstöd är ett energibesparingsverktyg och ett långsiktigt tänkande som AFRY erbjuder. Syftet är att minska driftskostnaderna i en byggnad.

Optimera drift- och underhållsarbetet

Genom att utnyttja befintliga styr- och övervakningssystem och ibland komplettera med en extra mätare följer vi en byggnads energianvändning under året. Med energiuppföljning samt utbildning av driftspersonal hjälper vi dig att med vår spetskompetens inom området att sätta upp mål för förbrukningen, optimera energianvändningen och minska dina driftskostnader.

Ska man lyckas med sitt energieffektiviseringsarbete i olika typer av byggnader krävs det att driftorganisationen har bra kompetens och att den har möjlighet att långsiktigt fokusera på arbetet. Med andra ord hänger energieffektivisering och ett kvalitetsinriktat drift- och underhållsarbete ihop.

Kompetensstöd till driftorganisationen

När vi tecknar ett driftsstödsavtal med kunden blir våra energiexperter ett kompetens stöd till driftsorganisationen. Samtidigt fungerar energiexperterna som katalysatorer som hjälper driften att fokusera på energieffektivisering och samtidigt prioritera arbetet och åtgärderna. Genom ett driftsstödsavtal finns med andra ord möjlighet att få kontinuerlig hjälp av våra energiexperter. Detta gäller såväl långsiktiga frågeställningar kring drift och underhåll som akuta problem i anläggningen.

Förutom tydliga ekonomiska vinster får driftsorganisationen en förbättrad systemkompetens kring byggnadens funktion och miljöpåverkan. Ett förbättrat inomhusklimat följer med på köpet.

Kontakt

Har du frågor om driftstöd och energieffektivisering eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området.

Det kostar inget utöver en del av din tid. Kanske kan vi hitta former för samarbete, kanske bara utbyta erfarenheter och ge råd.

Henrik Fjellgren
Marknadsområdeschef
+46 10 505 64 99
Johan Carlsson
Affärsansvarig
+46 10 505 70 13
Karl-Henrik Rognefjord
Affärsutvecklare
+46 10 505 51 58
Lars Johansson
Östra Götaland
+46 10 505 01 71
Mattias Nordlund
Energikartläggning
+46 10 505 02 81
Viktor Mannikoff
Västra Götaland
+46 10 505 84 19
Pierre Kadin
Västra Svealand
+46 10 505 64 93
Kim Gunnarsson
Södra Götaland
+46 10 505 50 77
Niklas Rosén
Södra Norrland
+46 10 505 44 18
Daniel Granqvist
Norra Norrland
+46 10 505 10 93

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?

Rulla till toppen