Helhet

HUR ENERGIEFFEKTIVISERAR VI?

Vi erbjuder dig helheten

Ett energisamarbete med oss kan sänka dina energikostnader med 15–25 procent. Utnyttja oss för helheten.

Den bästa ekonomiska effekten får du med AFRY Energisamarbete. Då gör du också en bra affär redan från början.

Energisamarbetet kan sänka dina energikostnader med 15–25 procent, ibland mer. Av den kostnadsbesparingen lovar vi att minst 20 procent går direkt tillbaka till dig under projektets gång. Resterande (maximalt 80 procent) återinvesterar vi i byggnaden, till exempel för att uppgradera system och trimma installationerna. När kostnaderna är helt återbetalda tillfaller besparingen dig.

Energisamarbetet inleds med en inventering där en erfaren energiingenjör går igenom fastigheten för att ta fram en handlingsplan. Utifrån handlingsplanen genomförs sedan åtgärder, allt från optimering av parametrar i den befintliga utrustningen till kompetensutveckling av din personal. I det påföljande förvaltningsskedet använder du verktyget Energy Controller. Här redovisas el, värme, fjärrkyla och vatten varje månad – i både kWh och kronor.

Energisamarbetet är just ett samarbete. Självklart ser vi till att göra driftpersonalen delaktig. Vår roll är att stötta dem och se till att våra kunskaper kommer till användning i den dagliga driften.

Vi redovisar våra kostnader öppet. Som kund har du full insyn och kan säga nej till åtgärder du inte vill göra. I energiuppföljningen kan du följa hur besparingarna finansierar åtgärderna och genererar vinst.

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?

Rulla till toppen