Energiberäkningar

VÅRT ERBJUDANDE

Den som bygger eller förvaltar ett hus behöver tänka på ekonomi såväl som miljö.

Då är energiberäkningar ett viktigt hjälpmedel. Med hjälp av olika simuleringsverktyg kan AFRY snabbt och effektivt bygga den simuleringsmodell som passar just ditt behov, och hjälpa dig att fatta bra beslut.

Energieffektivt byggande

Enkla modeller är ofta fullt tillräckliga, exempelvis för den som tänker bygga eller ändra en bostad och då behöver förse Boverket med energiberäkningar. Men vi kan också ta fram mer komplexa modeller, kompletta med VVS-system, reglerstrategier och energiåtgång.

I simuleringsmodellerna utsätter vi sedan byggnaden för påfrestningar som värme och kyla, och testar alternativa lösningar för att spara energi. Till exempel kan vi hjälpa dig komma fram till vilken typ av glasfasad som är bäst för just din byggnad. Vi simulerar luftflöden och temperaturer i enskilda utrymmen och hittar den bästa lösningen för god inomhuskomfort. Vi använder våra beräkningar för att finna nya systemlösningar och styrstrategier för att optimera driften och minska energianvändningen.

Sammantaget minskar du risken för felkonstruktion och höga kostnader. Resultatet blir ett mer energieffektivt byggande och ett bättre inomhusklimat.

Kontakt

Har du frågor om energiberäkningar eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området.

Det kostar inget utöver en del av din tid. Kanske kan vi hitta former för samarbete, kanske bara utbyta erfarenheter och ge råd.

Henrik Fjellgren
Marknadsområdeschef
+46 10 505 64 99
Johan Carlsson
Affärsansvarig
+46 10 505 70 13
Karl-Henrik Rognefjord
Affärsutvecklare
+46 10 505 51 58
Lars Johansson
Östra Götaland
+46 10 505 01 71
Mattias Nordlund
Energikartläggning
+46 10 505 02 81
Viktor Mannikoff
Västra Götaland
+46 10 505 84 19
Pierre Kadin
Västra Svealand
+46 10 505 64 93
Kim Gunnarsson
Södra Götaland
+46 10 505 50 77
Niklas Rosén
Södra Norrland
+46 10 505 44 18
Daniel Granqvist
Norra Norrland
+46 10 505 10 93

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?

Rulla till toppen