Underhållsplaner

VÅRT ERBJUDANDE

Underhållsplaner unika för marknaden

Genomarbetade underhållsplaner för planerad och kontrollerad förvaltning.

Verktyg för långsiktig förvaltning

En omsorgsfullt utförd underhållsplan är ett mycket viktigt verktyg för en långsiktig förvaltning. Den ligger till grund för den årliga budgeten men för också med sig andra viktiga fördelar. En väl använd underhållsplan sänker ofta driftkostnaderna eftersom planerat underhåll minskar akuta reparationer och utebliven upphandling som många gånger är mer kostsam.

Underhåll bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförenings underhållsplan ger inte bara en fingervisning om kommande kostnader i föreningen, utan är också ett sätt att föra kunskap vidare när styrelseledamöter kommer och går. Den fungerar utmärkt som en checklista för styrelsen vid årsmötet då byggnaden skall synas. En god underhållsplan ger också ett gott intryck för eventuella köpare då den visar att föreningen planerar för framtiden. En underhållsplan kan förutom att vara ett gott ekonomiskt och strukturgivande hjälpmedel vara ett verktyg för att säkerställa att bland annat dessa lagar följs:

Webbaserat underhållsverktyg

I vårt arbete med underhållsplaner använder vi oss av en kostnadseffektiv digital leveransplattform. Ett stöd där du som användare enkelt kan ta del av innehållet i planen och följa upp genomförandet.

Mervärden

Till underhållsplanen kan du enkelt addera till kompletterande tjänster som energideklarationer och handlingsplaner för energieffektivisering. Tjänster som skapar förutsättningar för ökad energieffektivisering och en mer hållbar förvaltning.

Leveransplattform underhållsplaner >

Kontakt

Har du frågor om underhållsplaner och långsiktig förvaltning eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området.

Det kostar inget utöver en del av din tid. Kanske kan vi hitta former för samarbete, kanske bara utbyta erfarenheter och ge råd.

Henrik Fjellgren
Marknadsområdeschef
+46 10 505 64 99
Johan Carlsson
Affärsansvarig
+46 10 505 70 13
Karl-Henrik Rognefjord
Affärsutvecklare
+46 10 505 51 58
Lars Johansson
Östra Götaland
+46 10 505 01 71
Mattias Nordlund
Energikartläggning
+46 10 505 02 81
Viktor Mannikoff
Västra Götaland
+46 10 505 84 19
Pierre Kadin
Västra Svealand
+46 10 505 64 93
Kim Gunnarsson
Södra Götaland
+46 10 505 50 77
Niklas Rosén
Södra Norrland
+46 10 505 44 18
Daniel Granqvist
Norra Norrland
+46 10 505 10 93

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?

Rulla till toppen