Underhållsplaner

VÅRT ERBJUDANDE

Underhållsplaner unika för marknaden

Genomarbetade underhållsplaner för planerad och kontrollerad förvaltning.

Verktyg för långsiktig förvaltning

En omsorgsfullt utförd underhållsplan är ett mycket viktigt verktyg för en långsiktig förvaltning. Den ligger till grund för den årliga budgeten men för också med sig andra viktiga fördelar. En väl använd underhållsplan sänker ofta driftkostnaderna eftersom planerat underhåll minskar akuta reparationer och utebliven upphandling som många gånger är mer kostsam.

Underhåll bostadsrättsföreningar

En förenings underhållsplan ger inte bara en fingervisning om kommande kostnader i föreningen, utan är också ett sätt att föra kunskap vidare när styrelseledamöter kommer och går. Den fungerar utmärkt som en checklista för styrelsen vid årsmötet då byggnaden skall synas. En god underhållsplan ger också ett gott intryck för eventuella köpare då den visar att föreningen planerar för framtiden. En underhållsplan kan förutom att vara ett gott ekonomiskt och strukturgivande hjälpmedel vara ett verktyg för att säkerställa att bland annat dessa lagar följs:

  • Plan- och bygglag (2010:900) kapitel 8 §14
  • Expropriationslagen (1972:719)
  • Bostadsrättslagen (1991:614) kapitel 9 §5

Webbaserat underhållsverktyg

I vårt arbete med underhållsplaner använder vi oss av en kostnadseffektiv digital leveransplattform. Ett stöd där du som användare enkelt kan ta del av innehållet i planen och följa upp genomförandet.

Mervärden

Till underhållsplanen kan du enkelt addera till kompletterande tjänster som energideklarationer och handlingsplaner för energieffektivisering. Tjänster som skapar förutsättningar för ökad energieffektivisering och en mer hållbar förvaltning.
Leveransplattform underhållsplaner >

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?