Klimat

HUR ENERGIEFFEKTIVISERAR VI?

Vi gör en insats för klimatet

Miljöhänsyn är inte bara goodwill, det är affärsnytta. Vi har verktygen som hjälper dig att redovisa dina insatser för ett bättre klimat.

Lägre energiåtgång gör att naturens resurser inte belastas lika hårt. Genom att energieffektivisera gör du alltså en insats för klimatet.

Men vår modell ger dig lite mer än så. Med Energy Controller ser du tydligt vad din energieffektivisering resulterar i. Vi hjälper dig att räkna om besparingarna i mängd koldioxid, så att du kan kommunicera dina insatser i exempelvis hållbarhetsrapporter och redovisningar. Och i verksamhetens miljöpolicy. Kort sagt, backa upp teorier med faktiska handlingar.

Att redovisa klimatinsatserna kan också vara viktigt när du behöver konkreta argument mot potentiella hyresgäster som söker en fastighetsägare/förvaltare med grön profil.

Begreppet klimat är brett och omfattar också miljön inne i fastigheten. Energieffektiviseringen ger ett bättre inomhusklimat tack vare till exempel jämnare temperaturnivåer. För att uppnå det ser vi bland annat över luftflöden, temperaturer, värmeåtervinning och isolering.

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?

Rulla till toppen