Energisamarbete

VÅRT ERBJUDANDE

Minskade kostnader och uppnådda miljömål

Ta steget mot ett mer hållbart samhälle och etablera ett energisamarbete med AFRY. Målet är att effektivisera byggnadens energiförbrukning vilket leder till minskade kostnader och ett förbättrat inomhusklimat.

Rent konkret innebär ett energisamarbete att vi kartlägger, utarbetar en plan, genomför förbättringar och följer upp dessa. Som kund betalar du ingenting för vårt arbete förrän dina energikostnader faktiskt minskar. Energisamarbetet hjälper också en organisation att uppnå sina miljömål. Vid sidan av detta och den ekonomiska vinningen ökar också företagets kunskap om hur byggnaden fungerar och vilken effekt den har på miljön.

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?