Energisamarbete

VÅRT ERBJUDANDE

Minskade kostnader och uppnådda miljömål

Ta steget mot ett mer hållbart samhälle och etablera ett energisamarbete med AFRY. Målet är att effektivisera byggnadens energiförbrukning vilket leder till minskade kostnader och ett förbättrat inomhusklimat.

Rent konkret innebär ett energisamarbete att vi kartlägger, utarbetar en plan, genomför förbättringar och följer upp dessa. Som kund betalar du ingenting för vårt arbete förrän dina energikostnader faktiskt minskar. Energisamarbetet hjälper också en organisation att uppnå sina miljömål. Vid sidan av detta och den ekonomiska vinningen ökar också företagets kunskap om hur byggnaden fungerar och vilken effekt den har på miljön.

Kontakt

Har du frågor om energisamarbete eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området.

Det kostar inget utöver en del av din tid. Kanske kan vi hitta former för samarbete, kanske bara utbyta erfarenheter och ge råd.

Henrik Fjellgren
Marknadsområdeschef
+46 10 505 64 99
Johan Carlsson
Affärsansvarig
+46 10 505 70 13
Karl-Henrik Rognefjord
Affärsutvecklare
+46 10 505 51 58
Lars Johansson
Östra Götaland
+46 10 505 01 71
Mattias Nordlund
Energikartläggning
+46 10 505 02 81
Viktor Mannikoff
Västra Götaland
+46 10 505 84 19
Pierre Kadin
Västra Svealand
+46 10 505 64 93
Kim Gunnarsson
Södra Götaland
+46 10 505 50 77
Niklas Rosén
Södra Norrland
+46 10 505 44 18
Daniel Granqvist
Norra Norrland
+46 10 505 10 93

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?

Rulla till toppen