Klimatberäkningar

VÅRT ERBJUDANDE

Klimatberäkningar och simuleringar

Inomhusklimat är ett samlingsbegrepp för hur tekniska installationer för värme, ventilation, luft och belysning i en byggnad påverkar oss människor. Sammantaget bidrar de olika delarna till en bra eller dålig innemiljö. 

På AFRY jobbar vi med så kallade klimatberäkningar vilket innebär att vi med hjälp av 3D-teknik kan beräkna temperaturskiktningar, föroreningsspridning, tryckförhållanden och luftrörelse i enskilda utrymmen och hela byggnader. Syftet är att hitta de eventuella svaga länkarna i inomhusklimatet samt definiera vilka åtgärder som kan göras för att förbättra innemiljön. Resultatet blir inte bara en bättre miljö för de människor som vistas i byggnaden utan också mer kostnadseffektiva lösningar.

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?