Solenergi

VÅRT ERBJUDANDE

Solenergi för lägre driftskostnad och minskad klimatpåverkan 

Som experter kan vi hjälpa dig med förstudier, kalkyler, projektering, upphandling, kontroll, besiktning och utvärdering.

Vad kan taket på en förskola och ett väderskydd vid en parkeringsplats ha gemensamt? Med rätt förutsättningar kan båda utnyttjas för att generera solenergi och bidra till att verksamheterna blir självförsörjande.

Solpaneler genererar el

Vi har ett stort antal solenergiexperter över hela landet som hjälper våra kunder att utnyttja solenergin, sänka driftskostnaderna och minska klimatpåverkan.

Redan 2006 designade vi det som då var Sveriges största solcellsanläggning, på Ullevi i Göteborg. Och resan fortsätter. Med vår kompetens gör vi allt från förstudier och kalkyler till projektering, upphandling, kontroll, besiktning och utvärdering.

Solcellsanläggningar kräver lite underhåll

Det är inte bara miljömässigt hållbart att generera el via solpaneler. Det är också ekonomiskt. Investerings- och driftkostnaderna är låga jämfört med andra förnybara energislag och anläggningarna kräver ytterst lite underhåll. 

Lagring av solenergi

Lagring av solenergi ökar. Ju mer tekniken utvecklas och förutsättningarna förbättras så ökar också behovet av att lagra solenergi. Här finns olika metoder. Våra experter, som många ligger i framkant vad gäller lagring av energi, hjälper så klart till att ta fram den bästa lösningen.

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?