Solenergi

VÅRT ERBJUDANDE

Solenergi för lägre driftskostnad och minskad klimatpåverkan 

Som experter kan vi hjälpa dig med förstudier, kalkyler, projektering, upphandling, kontroll, besiktning och utvärdering. Vad kan taket på en förskola och ett väderskydd vid en parkeringsplats ha gemensamt? Med rätt förutsättningar kan båda utnyttjas för att generera solenergi och bidra till att verksamheterna blir självförsörjande.

Solpaneler genererar el

Vi har ett stort antal solenergiexperter över hela landet som hjälper våra kunder att utnyttja solenergin, sänka driftskostnaderna och minska klimatpåverkan.

Redan 2006 designade vi det som då var Sveriges största solcellsanläggning, på Ullevi i Göteborg. Och resan fortsätter. Med vår kompetens gör vi allt från förstudier och kalkyler till projektering, upphandling, kontroll, besiktning och utvärdering.

Solcellsanläggningar kräver lite underhåll

Det är inte bara miljömässigt hållbart att generera el via solpaneler. Det är också ekonomiskt. Investerings- och driftkostnaderna är låga jämfört med andra förnybara energislag och anläggningarna kräver ytterst lite underhåll. 

Lagring av solenergi

Lagring av solenergi ökar. Ju mer tekniken utvecklas och förutsättningarna förbättras så ökar också behovet av att lagra solenergi. Här finns olika metoder. Våra experter, som många ligger i framkant vad gäller lagring av energi, hjälper så klart till att ta fram den bästa lösningen.

Kontakt

Har du frågor om solenergi eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området.

Det kostar inget utöver en del av din tid. Kanske kan vi hitta former för samarbete, kanske bara utbyta erfarenheter och ge råd.

Henrik Fjellgren
Marknadsområdeschef
+46 10 505 64 99
Johan Carlsson
Affärsansvarig
+46 10 505 70 13
Karl-Henrik Rognefjord
Affärsutvecklare
+46 10 505 51 58
Lars Johansson
Östra Götaland
+46 10 505 01 71
Mattias Nordlund
Energikartläggning
+46 10 505 02 81
Viktor Mannikoff
Västra Götaland
+46 10 505 84 19
Pierre Kadin
Västra Svealand
+46 10 505 64 93
Kim Gunnarsson
Södra Götaland
+46 10 505 50 77
Niklas Rosén
Södra Norrland
+46 10 505 44 18
Daniel Granqvist
Norra Norrland
+46 10 505 10 93

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?

Rulla till toppen