Minskad energianvändning för sänkta driftskostnader och minskad klimatpåverkan

En byggnads konstruktion och tekniska installationer har stor betydelse för energianvändningen. Enkla åtgärder kan många gånger ge stora besparingar.

Om oss

Vad gör oss speciella?

Vi tar inte betalt för tid, utan för skapat värde. Vår uppgift är att effektivisera och öka våra kunders produktivitet samtidigt som vi sänker våra kunders kostnader. Ett samarbete med AFRY innebär ett samarbete med gemensamma mål. Vi hjälper våra kunder till en säkrare, lönsammare och hållbarare utveckling.

Vad är energieffektivisering?


DRIFTEKONOMI

Om utrustningen i fastigheten inte jobbar optimalt blir energikostnaderna onödigt höga. Energieffektivisering ger bättre driftekonomi.


FASTIGHETSVÄRDE

Sänkta energikostnader betyder högre driftnetto, ett stort plus vid försäljning. Energieffektivisering påverkar fastighetsvärdet.


KLIMAT

Minskad energiåtgång leder till lägre koldioxidutsläpp. Energieffektivisering har stor betydelse för den totala effekten på klimatet.


HELHET

Fastigheten är ett system där alla delar måste samverka för bästa resultat. Att energieffektivisera är därför att se till helheten.

Energieffektivisering
och energibesparing innebär att man försöker minska energianvändningen eller få ut mer nytta av befintlig energianvändning.

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?

Rulla till toppen