Miljöcertifiering byggnader

VÅRT ERBJUDANDE

Certifierade byggnader mer attraktiva

Kraven på låg energianvändning och klimatpåverkan inom bygg-och fastighetsbranschen ökar och allt fler väljer att miljöcertifiera sina byggnader. Både nya och befintliga.

Vi arbetar med de internationella miljöcertifieringssystemen BREEAM och LEED, det nordiska  Svanen, det svenska Sweden Building Green Council och EU:s Green Building. 

Höga betyg och låga kostnader

Våra specialister har erfarenhet av det mesta inom miljöcertifiering, från energi och material till akustik, belysning, värmesystem, ventilation, luftkonditionering och rördragningar. För att din miljöcertifiering ska bli så bra som möjligt bör alla dessa områden tas med i arbetet på ett tidigt stadium. Då blir det lättare att få högsta betyg i certifieringen och hålla kostnaderna nere. 

Certifiering av befintlig byggnad

Vi arbetar både med nybyggnationer och befintliga byggnader. Allt fler befintliga byggnader certifieras i samband med att de renoveras och byggs om. Certifieringen blir ett intyg på att byggnaden har låg energianvändning och klimatpåverkan vilket gör fastigheten mer attraktiv för hyresgäster och vilket bidrar till att öka dess värde.

Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem som främjar fastighetsskötsel under förvaltning. Det finns möjlighet att utveckla och förbättra byggnaden, att kontinuerligt arbeta för att minska dess klimatpåverkan.

Byggnadens marknadsvärde

Vi utnyttjar alla möjligheter att maximera fastighetens potential. Genom att minska dess klimatpåverkan, ökar marknadsvärdet och fastigheten blir mer hållbar över tid.

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?