Miljöstudier - inför energieffektiva investeringar

Skriv ut

Efter en energikartläggning och genomförandet av dess åtgärder kan det fortfarande finnas stora möjligheter till ytterligare energieffektivisering. Kanske visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på de mest energieffektiva lösningarna? Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag.

Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden för att genomföra en studie som leder till en energieffektiv investering.

 

En energikartläggning identifierar en rad åtgärder men det är oftast de enklare åtgärderna som belysning eller tryckluft som åtgärdas. Det kan finnas betydligt större möjligheter till energieffektivisering genom att fördjupa arbetet och att till exempel se över produktionsprocesser som inte fungerar optimalt.

 

Vill ditt företag arbeta mer fokuserat med energifrågor, och behöver planera upplägg, ansvar och rapporteringssystem? Då kan det vara lämpligt att genomföra en miljöstudie som ditt företag kan söka och få ekonomiskt stöd för.

 

Vinsterna med energieffektivisering är inte bara minskade kostnader utan det kan också leda till nya arbetssätt och en förbättrad arbetsmiljö. Vårt syfte med miljöstudier är också att få fram nya innovativa lösningar som kan spridas till flera företag.

 

Hur stort stöd kan ditt företag få?

Det finns inga fasta summor för hur stort eller litet stöd ditt företag kan få men små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala kostnaden för studien. Medelstora företag med 50–250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala kostnaden.

 

Stödet är inte till för att bekosta en investering utan för att finansiera studien inför en eventuell investering. Stödet kan exempelvis finansiera internt arbete på företaget, en extern konsult eller för att hyra in utrustning

 

Sista dag för ansökan: 2017-12-31

Utlysta medel: 12,6 miljoner

Projekt som beviljas stöd kan som längst pågå till 31 maj 2018.

 

Nästa steg?

Utlysta medel: 12,6 miljoner
Projekt som beviljas stöd kan som längst pågå till 31 maj 2018.
  1. Läs mer och ansök om stödet via Energimyndighetens hemsida.
  2. Ta kontakt med oss på ÅF så hjälper vi er med genomförandet av arbetet.