BREEAM på tapeten

Skriv ut

Min vardag på ÅF handlar mycket om att minimera byggnaders miljöpåverkan och göra dem så energieffektiva som möjligt. Hållbarhet i fastigheter är inte bara en trend - det är lönsamt, och det har våra kunder insett.

Att hållbarhetscertifiera en byggnad innebär att man ökar värdet i den, sänker kostnaderna för driften, och samtidigt skapar en bra och hälsosam miljö för användarna. Därför är det inte konstigt att miljöcertifieringar efterfrågas allt mer.

 

ÅF medverkar när BREEAM-SE skall uppdateras

 

I Europa är BREEAM det mest populära av de internationella systemen för miljöcertifiering. Det finns också i olika landsversioner. BREEAM-SE har anpassats till svenska förhållanden, och i slutet av 2017 kommer en uppdaterad version. Just nu är den ute på remissrunda, och det är extra roligt att vi på ÅF får vara med och tycka till.

 

BREEAM är mer omfattande än många andra miljöcertifieringar eftersom det inte bara inbegriper själva byggnaden, utan även till exempel hur kollektivtrafiken ser ut runt omkring, hur man hanterar avfall och använder vatten. Därför kräver BREEAM en hel del samordning, och från ett tidigare stadium än i andra system, men å andra sidan kan man åstadkomma stora miljöfördelar.

 

Fler och fler certifierade

 

På ÅF blir vi allt fler med utbildning inom BREEAM. I fjol certifierades min kollega Kaia Eichler som BREEAM-SE Accredited Professional (AP), och nyligen kom turen till mig själv. I den rollen ger man expertråd till projekteringsgruppen för att byggnaden ska bli så hållbar och miljöriktig som möjligt enligt ett särskilt poängsystem. Sedan kan man genom samordning och råd bidra till bästa möjliga resultat inom energi, klimat, ventilation och mycket mer.

 

Att arbeta med BREEAM och andra typer av miljöcertifieringar känns meningsfullt. Så mycket som 40 procent av Sveriges totala energianvändning kommer från just byggnader. Att minska den förbrukningen får alltså stor effekt.

 

Läs mer om BREEAM på www.sgbc.se

 

 

Yang Chen
Ph. D. Energy Technology
Certifierad BREEAM-SE Accredited Proffesional
Certifierad i EU Green Building och Miljöbyggnad
+46 10 505 10 49
yang.chen@afconsult.com