Kontakt

Är du kommersiell fastighetsägare? Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?

Välkommen att kontakta oss!

Det kostar inget utöver en del av din tid. Kanske kan vi hitta former för samarbete, kanske bara utbyta erfarenheter och ge råd.

Nils Norlander
nils.norlander@afry.com, 010-505 33 21

Björn Rinde
bjorn.rinde@afry.com, 010-505 32 44

Gustav Karlsson
gustav.karlsson@afry.com, 010-505 00 24

Henrik Brink
henrik.brink@afry.com, 010-505 36 72

Energikartläggning stora företag – EKL
Mattias Nordlund
mattias.nordlund@afry.com, 010-505 02 81

Fyll i vårt intresseformulär
så tar vi kontakt!