Solenergi

VÅRT ERBJUDANDE

Tillsammans kan vi bygga en hållbar framtid med energi från solen 

Vad kan taket på en förskola och ett väderskydd vid en parkeringsplats ha gemensamt? Om vi på AFRY får bestämma består båda av solceller.

Redan 2006 designade vi det som då var Sveriges största solcellsanläggning, på Ullevi i Göteborg. Och resan fortsätter. Vi hjälper dig med allt från förstudier och kalkyler till projektering, upphandling, kontroll, besiktning och utvärdering.

Sänkta driftskostnader och minskad miljöpåverkan

Det är inte bara miljömässigt hållbart att generera el via solpaneler. Det är också ekonomiskt. Investerings- och driftkostnaderna är låga jämfört med andra förnybara energislag och anläggningarna kräver ytterst lite underhåll. 

Vi har ett stort antal solenergiexperter över hela landet som hjälper våra kunder att utnyttja solenergin, sänka driftskostnaderna och minska klimatpåverkan.

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?