Projekt

INDUSTRI – ENERGISAMARBETE MED TYGPRODUCENT

Genom ett energisamarbete med AFRY har tygproducenten AB Ludvig Svensson hittills lyckats minska sin energianvändning med 21%, motsvarande 1,9 miljoner kr per år, samtidigt som produktionen har ökat med 33%.


HAMNAR – ST1 SUPPLY

2016 anlitades AFRY av St1 Supply för att genomföra energikartläggning av depån i Göteborgshamn. Redan innan hade St1 påbörjat ett aktivt arbete och med AFRYs insatser lokaliserades ytterligare besparingsmöjligheter. Sedan 2014 har St1 Supply i Göteborg minskat sin energianvändning med 42% motsvarande ca 700 00 SEK/år.

SJUKHUS – SKARABORGS SJUKHUS

Skaraborgs Sjukhus i Skövde, tidigare känt som Kärnsjukhuset, har fått ett nytt center för vård av barn och barnafödande kvinnor. Förlossning, BB, neonatal och barnmedicin, som förut låg utspridda på sjukhusområdet, har nu samlats under ett tak. Projektet omfattar 8500 m² nybyggnad och ca 3500 m² ombyggnad.


SKOLOR – BJÖRKÄNGENS FÖRSKOLA

Björkängens förskola i Kungälv är en byggnad i två plan som rymmer sex avdelningar med barn mellan ett och fem år. Den invigdes 2015. När förskolan skulle byggas ställdes höga krav på energieffektivitet och miljöanpassning, och AFRY fick spela en avgörande roll i projektet.

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?