4,3 miljarder till energieffektivisering i flerbostadshus

AKTUELLA STÖD OCH BIDRAG

Missa inte möjligheten att ta del av regeringens nya stöd för renovering och energieffektivisering av flerbostadshus

Sverige har som mål att ha 50 procent effektivare energianvändning år 2030 jämfört med 2005. Ett steg i den riktningen är de cirka 4,3 miljarder som har budgeterats för energieffektivisering i flerbostadshus för åren 2021, 2022 och 2023. Syftet är att förbättra energiprestandan hos de bostadshus som har sämst prestanda och samtidigt förbättra förutsättningarna för att genomföra nödvändiga renoveringar. För att kunna ansöka om dessa medel krävs en oberoende energiexpert.

AFRY har certifierade energiexperter över hela Sverige och vi kan hjälpa er oavsett var ni står idag. Vi kan bistå er i ett tidigt skede där det först krävs identifiering av energieffektiviseringsåtgärder men även specifika steg i ansökningsprocessen där certifierad energiexpert ska verifiera åtgärder i ansökan.

Välkommen att kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om bidraget och om hur AFRY kan hjälpa er? Fyll i vårt intresseformulär så tar vi kontakt!

Bidragsinformation

Hur kan AFRY hjälpa till?

AFRY har certifierade energiexperter över hela Sverige som hjälper er med antingen hela processen för en ansökan eller enskilda delar beroende på er organisations behov.

Som energiexperter har vi kvalificerad kunskap om och erfarenhet av både komplexa energiutredningar och totallösningar samt enklare handlingsplaner med åtgärder för lägre energianvändning.

Vi hjälper er med:

 • Konsultation under ansökningsprocessen.
 • Granskning av befintlig energideklaration och i de fall det behövs gör vi erforderliga omräkningar av energiprestanda för att säkerställa att ert primärenergital överstiger 100 kWh/m2 och år.
 • Energikartläggning av er fastighet och ser över möjligheterna till energieffektiviserande åtgärder.
 • Handlingsplan med förslag på energieffektiviseringsåtgärder.
 • Underhållsplan för långsiktig förvaltning. Ni kan enkelt se vad som kan komma att behöva underhållas, när i tiden det bör utföras och hur mycket det kommer att kosta.
 • Stöd vid behov av bygglov och kontrollansvarig om energieffektiviseringsåtgärd är bygglovspliktig.
 • Intyg som visar vilken energieffektiviseringsåtgärd som ska genomföras, beräknade merkostnader för investeringen och vilken energieffektivisering som beräknas uppnås.
 • Genomförande av åtgärder samt efterföljande uppföljning, verifiering och driftstöd.

Vår styrka är att vi har nära tillgång till expertkompetens inom många olika områden. Den sammanlagda kunskapen ger oss förutsättningen att alltid hitta de bästa och mest hållbara lösningarna. Läs mer om stödet på Boverkets hemsida.

Vem kan söka?

Det nya stödet riktar sig till allmännyttiga bostadsföretag, privata bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, stiftelser och kooperativa bostadsföreningar.

Villkor för att erhålla bidrag

 • Byggnaden ska till övervägande del innehålla bostadslägenheter
 • Primärenergital över 100 kWh/m2, enligt BBR 29**
 • Certifierad energiexpert (CEX) ska godkänna åtgärdspaket och merkostnader
 • Åtgärder ska förbättra energiprestandan med minst 20 % och verifieras av certifierad energiexpert.
 • Åtgärder får inte leda till att byggnaden byter huvudsaklig energikälla från fjärrvärme till el
 • Åtgärder får inte ha påbörjats innan ansökan inkommit till länsstyrelsen.
 • Åtgärder ska påbörjas inom 6 månader efter beslut och färdigställas inom två år från påbörjande
 • Utförare ska medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn

Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen som också beslutar om utbetalning, men det är Boverket betalar ut stödet.

Hur stort bidrag kan man få?

Stöd kan ges med högst 50 procent av de stödberättigande merkostnaderna. För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent.

Välkommen att kontakta oss!

Är du intresserad av att veta mer om bidraget och hur vi kan hjälpa er? Fyll i vårt intresseformulär så tar vi kontakt!