Bidrag och stöd att söka

Skriv ut

Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket m.fl. erbjuder olika former av stöd till företag. ÅF hjälper till att guida och ge råd till företag i processen att söka stöd och genomföra en energikartläggning.

 

Ta kontakt med oss på ÅF så hjälper vi er med genomförandet av arbetet. 

 

Bidrag att söka

 

Boverket

> Renovering och energieffektivisering av hyresbostäder

> Skollokaler

> Allmänna samlingslokaler

 

Energimyndigheten

> Energikartläggning i små- och medelstora företag

> Energieffektivisering i industrin

> Forsknings- och innovationsprojekt inom solel

> Solcellsanläggningar

> Industriklivet

> Klimat- och energiomställning offentliga aktörer

> Miljöstudier inför energieffektiva investeringar

 

Naturvårdsverket

> Energieffektiviseringsfonden

> Klimatklivet

> Stadsinnovationer - stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar

 

Riksidrottsförbundet

> Idrottsanläggningar - energi- och miljöprojekt