Vad är termografering?

Skriv ut

Termografering är en effektiv metod för att identifiera defekter som påverkar byggnaders energibehov. Med hjälp av en värmekamera tas värmebilder där den infraröda strålningen (värmen) visualiseras. Genom att kontrollera ytors temperaturer kan problem identifieras och åtgärdas.

På ÅF finns både den kompetens och den utrustning som krävs för att genomföra termograferingar. Efter att byggnaden har termograferats behandlas och tolkas bilderna. Vid analysen tar man hänsyn till bland annat byggnadens konstruktion och installationer, fönster etc. Även förutsättningarna vid termograferingen måste beaktas, t.ex. sol, vind och utomhustemperaturer under de senaste dygnen.


Varför behövs termografering?


Termografering innebär en kvalitetsgranskning av en byggnads klimatskärm. Med termografering identifieras värmeläckage i form av bristfällig isolering och köldbryggor samt läckage genom otätheter. Genom att identifiera brister ges möjligheten att undvika och förekomma onödiga kostnader, samt generera stora energibesparingar. Felaktig isolering kan leda till stora problem med avseende på kondensation och påföljande fukt- och mögelproblem. Även dåligt isolerade installationer och vattenläckage i rörledningar kan påträffas.


Termografering bidrar till ett förbättrat termiskt inomhusklimat. Drag beroende på luftläckage och kallras, kalla golv och temperaturskillnader kan identifieras och åtgärdas. Termograferingen bidrar även till att skapa en helhetsbild och innebär en hjälp vid byggnaders underhållsplanering.


Termografering – ett steg mot ett hållbart samhälle


Termografering ger möjligheten att identifiera områden för energibesparing och undvika onödig energianvändning. Detta ger inte bara en ekonomisk vinst utan även en stor vinst för miljön! 

 

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!

 

 

< Tillbaka