Statusbesiktning och Utredning

Skriv ut

ÅF genomför statusbesiktningar och utredningar av fastighetens värmeanläggning, radiatorsystem och ventilationssystem. En statusbesiktning ger en ökad insikt om anläggningens status, prestanda och återstående livslängd. Genom en statusbesiktning får man ett grepp om t.ex. investeringsbehovet i fastigheten.

Statusbesiktning och utredning med ÅFVi genomför också många olika typer av utredningar i fastigheter. En utredning kan tjäna som underlag för en investering eller utreda långvariga problem i fastigheten.


Vad innebär en statusbesiktning?

 

En statusbesiktning innebär att ÅF gör en översyn på teknikinstallationer i fastigheten och bedömer skick och återstående livslängd på dessa. En statusbesiktning ger en ökad insikt om anläggningens status, prestanda och återstående livslängd och kan klarlägga kommande investeringsbehov.

 

Vilka utredningar kan ÅF göra?


ÅF kan genomföra små som stora utredningar i din fastighet, exempelvis:

  • Utreda klagomål från hyresgäster
  • Klarlägga förutsättningar och lönsamhet för en värmepump
  • Utreda orsaker till klimatproblem i fastigheten
  • Ta fram beslutsunderlag för investeringar

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!

 

 

 

< Tillbaka