Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK

Skriv ut

Enligt lagen om OVK som infördes 1992 skall alla ventilationssystem kontrolleras av en certifierad besiktningsman. Syftet med kravet på funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader.

OVK med ÅFHur utförs en OVK?


Samtliga ÅFs certifierade besiktningsmän har behörighet att utföra OVK i alla typer av fastigheter, i hela landet. Vi har den specialistkompetens och utrustning som krävs för alla typer av mätningar. Vid besiktning kontrolleras/undersöks följande av ÅF:

  • Att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • Att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • Att drift- och underhållsinstruktioner finns tillgängliga
  • Vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen
    i ventilationssystemet, med bibehållet eller förbättrat, inomhusklimat.

Vid besiktningen tar ÅF även hänsyn till aspekter som anläggningens tekniska status och eventuella ombyggnadsbehov. En ventilationsanläggning som inte är anpassad till verksamheten i fastigheten leder ofta till höga energikostnader.


Om besiktningsprotokollet visar anmärkningar tar ÅF gärna ett helhetsansvar för upphandling och genomförande av nödvändiga förbättringar.


När skall OVK utföras?


OVK skall utföras innan en byggnads ventilationssystem tas i bruk för första gången, samt återkommande vid olika intervall, beroende på typ av byggnad och ventilationssystem:

  • Daghem, skolor, vårdcentraler kontrolleras med tre års intervall.
  • Kontor och flerbostadshus med FT- och FTX-system kontrolleras med tre års intervall.
  • Byggnader med F-och S-system kontrolleras med sex års intervall.

Fastighetsägaren ansvarar för att besiktning genomförs enligt de fastslagna intervallen.

 

 

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!

 

 

< Tillbaka