Miljöredovisning med ÅF Energy Controller

Skriv ut

ÅF Energy Controller är det analysverktyg som ger full kontroll över energianvändningen i en fastighet och nu har verktyget utvecklats till att även redovisa miljödata.

Miljöredovisning med ÅF Energy ControllerAlla fastigheter nyttjar energi (värme, kyla, el), vilket bland annat leder till koldioxidutsläpp. Då cirka 40 procent av Sveriges energianvändning går åt till fastigheter leder därför minskad energiåtgång också till att naturens resurser inte belastas lika hårt.

 

Därför kan det vara bra att ställa sig följande frågor:

  • Vilken miljöpåverkan har driften av din fastighet?
  • Vill du kunna möta hyresgästernas krav på klimatanpassningar?
  • Har din verksamhet en uttalad miljöpolicy och hur miljöredovisar du?

Klimatmålen


Miljöredovisningar och hållbarhetsrapporter blir allt viktigare och är något som går hand i hand med energibesparingar. Detta märks inte minst genom EU:s klimatmål. Några av EU:s klimatmål lyder:

  • Minskade utsläpp av växthusgaser med minst 20 procent till år 2020 (EU 27). Utsläppen ska minska med 30 procent vid en bredare, internationell överenskommelse.

  • Ökad energieffektivitet inom unionen. Energianvändningen ska minska med 20 procent till år 2020.

Koldioxid som miljöindikator


ÅF ligger steget före och kan för sina kunder med produkten ÅF Energy Controller erbjuda miljöredovisning som ligger i linje med de nya föreskrifter som Energimarknadsinspektionen tar fram och som under 2013 kommer få full effekt. Miljöredovisning med ÅF Energy Controller bygger på beräkningar utifrån växthusgasen koldioxid. Med tiden kan fler växthusgaser adderas, när energimarknadsinspektionens nya riktlinjer ska tillämpas.
Koldioxid är idag den växthusgas som blivit synonymt för att redovisa miljö och klimatpåverkan.


Branschorganisationerna Svensk Fjärrvärme och Svensk energi har tillhandahållit emissionsfaktorerna för olika typer av energi, t.ex. pellets, olja, träflis, naturgas.


Hur fungerar miljöredovisning i ÅF Energy Controller?


Med miljöredovisning i ÅF Energy Controller får du information om utsläppsdata med de mest aktuella emissionsfaktorerna. Vi hämtar specifik miljödata från just dina leverantörer av värme och el. De besparingar som uppnås vid energieffektivisering tillsammans med ÅF är nu
inte längre bara kWh och kronor utan även ett direkt redovisningsbart miljövärde.


ÅF Energy Controller:

  • visar hur mycket din fastighets miljöpåverkan var under föregående kalenderår i ton CO2.
  • tar fram löpande resultat varje månad på hur det ligger till i jämförelse med samma period förra året.
  • kan med sorteringsfunktion visa resultat på vilka fastigheter som har förbättrat eller försämrat sig.
  • tar hänsyn till din fastighets yta och ger nyckeltal (kg CO2/m2) för både el och värmeanvändning.
  • visar hur mycket utsläpp (gram CO2/kWh) som avges från den el- och värmeförbrukning du har idag.

Tidigare var det svårt att få en samlad bild över den miljöpåverkan som både uppvärmning och elförbrukning gav upphov till i en fastighet. Med miljöredovisning i ÅF Energy Controller blir detta enkelt och du får tydliga miljöresultat som går att använda till miljöredovisningar, årsbokslut och välfärdsrapporter m.m.

 

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!

 

 

< Tillbaka