Vi miljöklassar byggnader och kan höja betygen

Skriv ut

Efterfrågan på miljöcertifierade byggnader ökar. Med ÅF får du certifierade miljökonsulter som samordnar hela processen.

Allt fler byggnader måste miljöcertifieras. Om du anlitar ÅF får du miljökonsulter som leder och samordnar hela din certifieringsprocess.

 

På ÅF arbetar vi med de internationella systemen BREEAM och LEED samt med det svenska systemet Miljöbyggnad och EU:S gröna byggnadsprogram Green Building.

 

Våra specialister har erfarenhet av det mesta inom miljöcertifierng, från energi och material till akustik, belysning, värmesystem, ventilation, luftkonditionering och rördragningar.

 

För att din miljöcertifiering ska bli så bra som möjligt bör alla dessa områden tas med i arbetet på ett tidigt stadtium. Då blir det lättare att få högsta betyg i certifieringen och hålla kostnaderna nere.

 

Vi arbetar både med befintliga fastigheter och nybyggnationer. Allt fler befintliga byggnader certifieras i samband med fastighetsutveckling, vilket lockar fler hyresgäster/kunder och höjer värdet vid trantida transaktioner.

 

Vi utnyttjar alla möjligheter att maximera fastighetens potential, till exempel genom att göra den hållbarare och därmed öka marknadsvärdet.

 

EU:S certifieringssystem Green Building anävnds enbart för en byggnads energianvändning och kompletteras därför ofta med något annat.

 

Miljöbyggnad, BREEAM och Green Building administreras av SGBC (Sweden Green Building Council). LEED administreras av USA:s motsvarighet, USGBC.

 

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!

 

Fakta om miljöcertifiering:

Genom miljöcertifiering får man en oberoende och objektiv bedömning av en byggnads miljömässiga hållbarhet. I Sverige är de vanligaste certifieringssystemen Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Miljöbyggnad har utvecklats specifikt utifrån svenska regler och förhållanden. LEED och BREEAM är internationella certifieringssystem som utvecklats i USA respektive Storbritannien. Sedan 2013 finns bedömningsmetoden BREEAM även i en särskild svensk version.

 

 

 

< Tillbaka