Varför skall värmesystem injusteras?

Skriv ut

Den genomsnittliga inomhustemperaturen i en byggnad som inte är korrekt injusterad är ofta högre än nödvändigt. Under uppvärmningssäsongen blir det ofta för varmt på de nedre våningarna, och för kallt på de övre våningarna. En vanlig lösning är att höja framledningstemperaturen i värmesystemet. Resultatet blir att de boende på de övre våningarna slutar klaga och att de boende på de nedre våningarna öppnar sina fönster och vädrar bort sin övervärme.

Att injustera ett värmesystem är en energieffektiv åtgärd med kort återbetalningstid samtidigt som antalet klagomål relaterade till inomhusklimatet hålls nere under uppvärmningssäsongen.

Vanliga klagomål från boende i en fastighet, som visar på behov av en injustering är till exempel

  • Låg inomhustemperatur
  • Ojämn inomhustemperatur
  • Oljud från radiatorventilerna


Vilka moment ingår i en injustering?

  • Beräkning av flöden genom samtliga samlingsventiler och radiatorer i värmesystemet
  • Demontering av termostatventiler
  • Injustering av radiatorventiler & samlingsventiler
  • Optimering av styrutrustning, shuntgrupper och pumpar
  • Kontrollmätning av inomhustemperatur under uppvärmningssäsongen
  • Återmontering av termostater  

 

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!

 

 

 

< Tillbaka