IDA - simuleringsverktyg för energieffektivt byggande

Skriv ut

Trygghet och lönsamhet för både ekonomi och miljö är våra ledord. IDA är ett simuleringsverktyg som bidrar till att uppnå dessa. I programmet bygger vi upp hus kompletta med VVS-system, reglerstrategier och energiåtgång.

Vi utsätter det för påfrestningar som värme och kyla samt testar alternativa lösningar. Vi tittar exempelvis på vad höga glasfasader gör för energiförbrukningen och vilken typ av fönster som är bäst för den specifika byggnaden. Vi kan också simulera luftflöden och temperaturer i enskilda utrymmen.

 

Sammantaget leder detta till minskad risk för felkonstruktion och dyra kostnader. Resultatet blir ett mer energieffektivt byggande och ett bättre inomhusklimat.

 

 

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!

 

 

 

< Tillbaka