Energirond

Skriv ut

Energirond är en effektiv metod för att hitta fel och brister i byggnaders energianvändning, energi som annars förbrukas helt i onödan år efter år. Genom att minska energianvändningen minskas även inverkan på miljön.

Vad är Energirond?

 

Energirond innebär en genomgång av byggnaden och dess energianvändning där lönsamma energiåtgärder identifieras och utvärderas.

 

En energirond har som syfte att mynna ut i konkreta, handfasta förslag på besparingsåtgärder.

 

Energirondens fokus ligger främst på driftoptimerande åtgärder, som medför små investeringar och relativt korta återbetalningstider, det enskilt lönsammaste sättet att energieffektivisera.

 

ÅFs Energirond handlar alltså ytterst om att se till att fasta installationer, utrustningar och apparater som redan finns i anläggningen används så effektivt som möjligt.

 

Följande moment ingår:

  • Insamling av energistatistik
  • Inventering och momentana mätningar
  • Analys och sammanställning av statistik och mätningar
  • Framtagning av åtgärdsförslag med bedömning av ostnadsbesparing och återbetalningstid

Varför behövs Energirond?

 

Genom att göra en Energirond får man en klar bild av de lönsammaste energiåtgärderna i byggnaden. Energironden ger ett underlag för att prioritera rätt åtgärder och kan tjäna som utgångspunkt för en handlingsplan för fortsatt arbete med energieffektvisering. Vid en Energirond identifieras ofta åtgärder som leder till att energianvändningen kan minskas med 20-30 %.

 

Läs mer om Energirond med ÅF

 

 

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!

 

 

 

< Tillbaka