Energikartläggning av stora företag - EKL

Skriv ut

Lagen kräver att större företag ska göra energikartläggningar. Hjälp finns att få från ÅFs certifierade energikartläggare.

Enligt EU:s energidirektiv måste samtliga större företag i medlemsländerna genomföra energikartläggningar. I Sverige omfattas företag med minst 250 anställda och en årsomsättning på minst 50 miljoner euro.

 

Varje företag ska producera en rapport, där de redovisar sin totala energianvändning och hur den är fördelad i verksamheten. Rapporten ska också innehålla förslag på kostnadseffektiva förbättringsåtgärder. Var fjärde år ska rapporten förnyas. Då utvärderar man det som gjorts hittills, kontrollerar energianvändningen och föreslår nya åtgärder. Samtliga rapporter måste antingen tas fram av en certifierad energikartläggare eller inom ramen för företagets eget arbete inom miljö- och energiledningssystemen ISO 50001 och ISO 14001.

 

> Berörda av lagen

 

Vad kan ÅF göra?

I samband med energikartläggningar kan företag få värdefull hjälp av ÅFs certifierade specialister. Vi säkerställer att tillvägagångssättet och resultatet uppfyller aktuella krav. Vi samlar in information, analyserar mätningar och statistik och hittar eventuella tekniska och organisatoriska problem. Vi kan också föreslå lämpliga åtgärder och hjälpa till att implementera dem. Allt för att effektivisera energiförbrukningen, och samtidigt minska driftskostnaderna och miljöpåverkan.

 

Energikartläggning

Energikartläggning är en systematisk metod för att hitta förluster och förbättringspotential i anläggningar med avseende på energianvändning och inomhusklimat. Genom att minska energianvändningen reduceras även driftskostnader och inverkan på miljön.

 

En energikartläggning och efterföljande åtgärder kan leda till att energikostnaderna minskar med 20 till 30 procent. Samtidigt bevaras eller till och med förbättras inomhusklimatet

 

> Läs mer om Energikartläggning med ÅF

> Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!

 

 

 

< Tillbaka