Driften är nyckeln till ett lönsamt energieffektiviseringsarbete

Skriv ut

Vi vet att det krävs tid och kontinuitet för att både minska och upprätthålla en låg energiförbrukning. Vi vet också att energiprestanda är en färskvara. Driftsstöd är ett energibesparingsverktyg och ett långsiktigt tänkande som ÅF erbjuder våra kunder. Syftet är att minska driftskostnaderna i en byggnad.

Genom att utnyttja befintliga styr- och övervakningssystem och ibland komplettera med en extra mätare följer vi en byggnads energianvändning under året. Med energiuppföljning samt utbildning av driftspersonal hjälper vi dig att med vår spetskompetens inom området att sätta upp mål för förbrukningen, optimera energianvändningen och minska dina driftskostnader

 

Ska man lyckas med sitt energieffektiviseringsarbete i olika typer av byggnader krävs det att driftorganisationen har bra kompetens och att den har möjlighet att långsiktigt fokusera på arbetet. Med andra ord hänger energieffektivisering och ett kvalitetsinriktat drift- och underhållsarbete ihop.

 

När vi tecknar ett driftstödsavtal med kunden blir våra energiexperter ett kompetens stöd till driftorganisationen. Samtidigt fungerar energiexperterna som katalysatorer sm hjälper driften att fokusera på energieffektivisering och amtidigt prioritera arbetet och åtgärderna. Genom ett driftstödsavtal fnns med andra ord möjlighet att få kontinuerlig hälp av våra energiexperter. Detta gäller såväl långsiktiga fågeställningar kring drift- och underhåll som akuta problem i nläggningen.


Förutom tydliga ekonomiska vinster får driftorganisationen enförbättrad systemkompetens kring byggnadens funktion och mljöpåverkan. Ett förbättrat inomhusklimat följer med påköpet.

 

Driftstöd i kombination med ÅF Energy Controller

 

Ett perfekt ompletterande hjälpmedel då vi jobbar med driftstöd i olika byggnader och anläggningar är ÅF Energy Controller. Det är ett effektivt verktyg att använda för uppföljning av olika åtgärder i byggnaden. Med verktyget kan utfallet på genomförda åtgärder säkerställas. Resultaten kan också med fördel användas som beslutsunderlag vid beslut om ytterligare drift- och underhållsåtgärder eller vid budgeteringsarbete. Med den unika tjänsten ÅF Energy Controller erhålls full insikt i både energianvändning och kostnadsbesparing.

 

Läs mer om Driftstöd med ÅF

 

 

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!

 

 

< Tillbaka