Västtrafik satsar på solceller

Skriv ut

I september 2014 driftsattes Västtrafiks fjärde solcellsanläggning, denna gång på Borås resecentrum. Installationen gick snabbt, endast en månad efter godkänt bygglov blev anläggningen besiktigad med godkänt resultat. Detta tack vare goda förberedelser och bra samarbete mellan Västtrafik, ÅF och entreprenören MeraSol.

Västtrafik har som mål att minska sina koldioxidutsläpp med två tredjedelar till år 2020 vilket främst utgörs genom att andelen fordon som drivs på förnybara drivmedel ökar. Solel som produceras på Borås resecentrum mostsvarar 55 000 personkilometer med spårvagn.

 

Solcellsanläggningen på Borås resecentrum har ett bra skyltläge. Systemet består av 42 solcellsmoduler och har en installerad effekt på totalt nästan 11 kW. Den beräknade Årsproduktion av solel är ca 10 000 kWh. Solcellsmodulerna är placerade i två rader som följer fastighetens böjning. För att få till böjningen, samt undvika genomföringar i taket, specialanpassades monteringssystemet.

 

ÅF gjorde en förstudie av ett solcellssystem på fastigheten för att utreda dess förutsättningar. Då dessa visade sig gynnsamma användes simuleringsprogrammet PVSyst för att optimera placering med hänsyn tagen till lanterninen som är placerad mitt på taket. ÅF ansvarade för upphandling av entreprenör, bygglovsansökan, samordning under hela projektet samt besiktning. ÅF har tidigare på samma sätt varit delaktiga i Västtrafiks solcellsanläggningar på Landvetter, Nils Ericson Terminalen samt Mölndals station.