Prima is för halva kostnaden i Umeå Arena

Skriv ut

Ett plåtskjul avsett som virkesmagasin förvandlades i början av 60-talet till en ishall med konstfrusen is. Under början av 80-talet gjordes en om- och tillbyggnad och ytterligare en isbana under tak skapades. När IF Björklöven år 2000 köpte hallen av Umeå kommun var den i dåligt skick, men envishet och ambition att successivt förbättra hallen har lett till både halverad energikostnad och Melodifestival.

När IF Björklöven år 2000 köpte ishallen av Umeå kommun var den i dåligt skick. Att hålla ismaskinerna igång åtta månader om året och samtidigt värma upp hallen kostade 3–4 miljoner kronor. Kruxet med en ishall är att ha tillräckligt kallt för att få bra is och ändå behagligt varmt för åskådarna. Det underlättas inte av att det tar tre dygn för hallen att ställa om efter ett väderomslag med en temperaturskillnad på tio–tolv grader från en dag till en annan.
 
Dessutom används hallen för andra evenemang, från olika företagsevent till rockkonserter. Då krävs snabba och omfattande omriggningar och omställningar av ventilationen. Någon dag senare kan det vara hockeymatch igen och då ska isen åter vara perfekt.
 
Successiva förbättringar av hallen har lett till halverad energikostnad och bättre komfortklimat för åskådarna.

 

ÅFs uppdrag

Uppgradering av energisystemet för att om möjligt sänka energikostnaden med minst 40 %.

 

Genomförande

Kylutrustningen var gammal och ersattes med två nya kylkompressorer, varav en för värmeåtervinning. Kylslingorna i banan behölls, men rör fick bytas liksom tre gamla pumpar som konstant gick på maxeffekt. De nya går bara vid behov, är frekvensstyrda och förbrukar tillsammans mindre energi än en av de gamla. Det gamla styrsystemet gjorde knappt skäl för namnet eftersom samspelet mellan de olika parametrarna var obefintligt. Utmaningen var att hålla isär kyla och värme.
 
Genom att snedvinkla ventilationsdonen som förut blåste ut varmluft rakt över rinken hamnar luften nu istället över läktarna, och i samband med att ventilationen byggdes om byttes den gamla sargen mot en isolerad sarg med högre glas för att ytterligare separera kall och varm zon. Att isklimatet är känsligt kan belysas med att en öppen sargdörr till avbytarbåsen leder till att varm luft ändå strömmar in och påverkar isen.
 
Förut behövdes 3 ton ammoniak som köldbärare. Nu räcker det med 150 kg och miljövänlig saltlösning kompenserar resten. För att kunna producera bra is används vatten med en temperatur på 35-40 grader. Vattnet värms upp av återvunnen energi från kylkompressorerna.

 

Resultat

ÅF garanterade en sänkning med 40 %, trodde på 50 % och menade att 60 % inte var omöjligt. 50 % nåddes våren 2009, men energieffektiviseringen fortsätter.

 

 

< Tillbaka