Förskola på plus minus noll

Skriv ut

Göteborgs stad vill leva som man lär och har ett ambitiöst program för energieffektiva byggnader. Transistorsgatan Förskola är uppförd som ett nollenergihus. Det innebär att huset på årsbasis producerar lika mycket energi som det använder. Överskottet av el - som produceras sommartid - kommer att kunna säljas på elbörsen.

Två plan medför minskade energiförluster, men ger ändå tillräckligt stor takyta för de solpaneler man installerat. Barn och vuxna blir delaktiga i energianvändning och kan via en monitor avläsa hur mycket el som tillverkas och hur mycket som förbrukas. Detta ger ökad förståelse och förhoppningsvis ökad nyfikenhet och medvetenhet kring hållbar utveckling.


Anledningen till att kommunen valde att göra detta har många bottnar. Fastighetskontoret har extra hårda krav på byggnader som uppförs på kommunens mark. Lokalförvaltningen har valt att skärpa kraven ytterligare för sin egen nyproduktion till maximalt 45 kWh per kvadratmeter och år för värme, varmvatten och fastighetsskötsel.


I energieffektiva hus strävar man efter ett optimalt förhållande mellan brukbar golvyta och klimatskal. Man kom fram till att det skulle vara en bra lösning att låta tre kuber omgärda ett inre rum med takfönster. Resultatet blev en unik y-formad design med hela 60 centimeter tjocka sandwichelement av betong.


Merkostnaden för den energieffektiva byggnaden har uppskattats till cirka fem procent. Därtill kommer kostnad för solceller på ytterligare tre. Priserna på solceller har dock sjunkit drastiskt det senaste åren och man ser idag (vid solcellsbidrag) att detta är en lönsam investering ur ett livscykelperspektiv.

 

Rena byggen projekt

Transistorgatan Förskola är ett Rena byggenprojekt. Rena byggen är ett samverkansprojekt för att hitta metoder som uppmuntrar sund konkurrens i den offentliga byggsektorn.
Byggprojekt med Rena byggens krav bedrivs på ett tiotal ställen i Göteborgs Stad. Det som kännetecknar dessa projekt är återkommande kontroller av personer som finns på byggarbetsplatsen och att lön och arbetsgivaravgifter är redovisade. Alla som arbetar på ett Rena byggenprojekt måste till exempel dra sitt ID06-kort i en närvaroläsare.
Dessutom ställer man krav på att anställdas löner och skatter redovisas en gång i månaden.

 

 

< Tillbaka