Solceller på äldreboende i Lilla Edet

Skriv ut

Sol i Väst är en satsning i Västra Götaland som görs för att öka installationer av solceller. Lilla Edets industri och fastighets AB, LEIFAB, medverkar i projektet som syftar till att ge stöd i hela processen, från förstudie och upphandling till drift och uppföljning.

ÅF fick i uppdrag av LEIFAB att göra en förstudie där förutsättningarna för solceller på Lindkullens äldreboende i Lilla Edet utreds. Fastigheten ligger högt, skuggfritt och förstudien visar på bra lönsamhet. LEIFAB beslutade därmed att gå vidare med projektering och upphandling av ett system på 27 kW. ÅF fick även detta uppdrag.

 

Anläggningen kommer att byggas under hösten 2014.

 


Bild från simulering av solcellssystem i PVSyst

 

 

< Tillbaka

.