Energisamarbete - en ren vinst för Möller Bil i Sverige AB

Skriv ut

Möller Bil bedriver försäljning samt verkstadsarbeten i egna fastigheter på 10 orter i Mälardalen. Den samlade energiförbrukningen uppgår till ca 17 000 MWh (el och värme). Målet med uppdraget är att genom enkla metoder och kostnadseffektiva investeringar minska den totala energiförbrukningen med ca 20 %.

Anläggningarna ska även få en behagligare inomhusmiljö samt vara lättare att sköta. Kostnader ska även reduceras via effektivare driftavtal och korrekta taxor. ÅF tar samtliga investeringar och fakturerar ut detta mot 80 % av besparingen enligt modellen för energisamarbete.


I fas 1 optimerades befintlig utrustning. Detta startades redan under första besöket ute i anläggningarna. I fas 2 sker enklare investeringar för att åtgärda direkta fel och brister. I fas 3 sker större och mera kostnadskrävande ombyggnationer.


Resultat
Fas 1 har reducerat energiförbrukningen med ca 7 %.

Fas 2 kommer sedan att reducera förbrukningen ytterligare med ca 9 % jämfört med basåret.

Fas 3 kommer att ta vid efter år 2 och då kommer ytterligare energiförbrukningen att reduceras så att uppnådda mål nås.
Förväntad återbetalningstid för samtliga konsultkostnader och investeringar för att uppnå satta mål uppgår till ca 1 år!

 

 

< Tillbaka