Lugnets idrottsanläggning

Skriv ut

Falu Fritid beslutade under 2009 att genomföra ett energieffektiviseringsprojekt för idrottsanläggningen Lugnet. Fastigheten innefattar idrottshall och badhus. Offentlig upphandling genomfördes och ÅF vann affären i konkurens med ett stort antal anbudslämnare. Referenser och erfarenheter av liknande projekt var en avgörande faktor.

Lugnets idrottsanläggningÅFs uppdrag

Uppdraget med energieffektivisering innefattade en kartläggning av hela fastigheten. I samband med denna upprättades en actionlista med akuta driftsrelaterade åtgärder. I utredningen identifierades även ett antal fokusområden för vidare studier, bland annat möjligheter till värmeåtervinning från närliggande ishall, behovet av nytt ventilationssystem i idrottshallen, dålig nedkylning av fjärrvärmevatten för att nämna några.

 

Resultat

Potentialen som identifierades i energikartläggningen och genom fördjupningar i utvalda fokusområden uppgår till 2 500 MWh fjärrvärme, eller 65 % av hela värmeanvändningen, samt 200 MWh el, eller 15 % av hela elanvändningen.

 

 

< Tillbaka