Kuggen - ett showcase för hållbar utveckling

Skriv ut

Kuggen använder sig av naturvänliga tekniker på fyra olika områden: adaptiv ventilation, adaptivt ljus, interaktiva värme- och kylningssystem, och solceller. De keramiska panelerna i fasaden valdes just för deras långa hållbarhet och livslängd. Kuggen är byggt på ett sådant sätta att nå en årlig energikonsumption på 60kWh/m², långt under det som är en byggnad statusen ett miljövänligt hus. Byggnaden kan således tillhandahålla en oerhört komfortabel omgivning med individinställda temperaturer i varje kontor mellan 22-26 °C.

Kuggen är en byggnad inom Chalmers, avsedd för innovation och entreprenörskap och belägen på Linholmen på Hisingen i Göteborg. Konstruktionen av Kuggen påbörjades i oktober 2010 och stod klart i mars 2011.


Sammanbinder Campus och Lindholmen med företagen

Byggnaden står på Lindholmen campus och sammankopplad med byggnaderna Jupiter och Science Park via två gångbroar. Kuggen har fått sitt namn på grund av att den efterliknar ett kugghjul till utseendet. Detta utseende fick den delvis på grund av aerodynamiska faktorer. Den ritades av Wingårdh arkitektkontor på uppdrag av Chalmersfastigheter.

 

Uppmärksammat för miljöriktighet och form

Kuggen har fått pris för sin innovativa arkitektur. På den internationella fastighetsmässan MIPIM som årligen arrangeras i Cannes fick Kuggen pris i klassen ”Sustainable buildings” och projektet valdes ut som ett av två bland 300 anmälda i tävlingen Future Projects Awards.

 

En hållbar byggnad

Husets syfte är att skapa en kreativ miljö med nya mötesplatser för studenter, lärare, forskare och näringsliv. Byggnaden ska också visa hur man kan utveckla byggmaterial och hushålla med energi. Färgskalan på Kuggen är inspirerad från dess omgivning i sex olika röda nyanser samt en grön. För varje våning växer ytan med två rum och 1500 mm i sydlig riktning vilket ger
skugga till våningen under. De triangulära fönstren maximerar insläpp av sol till husets mitt även vid en låg infallsvinkel. På översta våningen finner man en solcellspanel som förflyttar sig med solen för att ge skugga åt de två översta våningarna och bidra med elektricitet. Panelen hjälper till att med uppvärmingen av husets vatten.


Kuggen använder sig av naturvänliga tekniker på fyra olika områden: adaptiv ventilation, adaptivt ljus, interaktiva värme- och kylningssystem, och solceller. De keramiska panelerna i fasaden valdes just för deras långa hållbarhet och livslängd. Kuggen är byggt på ett sådant sätta att nå en årlig energikonsumption på 60kWh/m², långt under det som är en byggnad statusen ett miljövänligt hus. Byggnaden kan således tillhandahålla en oerhört komfortabel omgivning med individinställda temperaturer i varje kontor mellan 22-26 °C.

 

 

< Tillbaka