Akustik och energieffektivitet vid ÅFs nya huvudkontor

Skriv ut

Eftersom det är viktigt för ÅF att "leva som vi lär", använder vårt nya huvudkontor 25 procent mindre energi än en genomsnittlig kontor, och akustiken på arbetsplatserna är den bästa möjliga. Kontoret är en så kallad Green Building, byggda av Skanska och ÅF har medverkat i den huvudsakliga delen av arbetet.

Energianvändningen i den nya kontorsbyggnaden är mer än 25 procent lägre än i ett genomsnittligt kontor. Alla spotlights ersattes av lysdioder (LED), vilket sparar 30.000 kWh per år. Minskning av energianvändning bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen. Långsam luft är en annan viktig detalj inte bara för att spara energi men också för brusreducering. Eftersom ventilationsluften-hantering-enheter är dimensionerade för långsam luft, de är stora och gynnar därmed värmeåtervinning.

 

> Läs mer

 

 

< Tillbaka