Grand Hotel, Stockholm

Skriv ut

Energieffektivisering genom ombyggnation, driftåtgärder och effektivare belysning. En viktig del är också att genom kunskap och visualisering förbättra såväl gästers som personals möjligheter att påverka energianvändningen.

Sustainable Innovation

Sust startade 2008 som ett samarbete mellan företag, myndigheter och forskning. Initiativet togs av Energimyndigheten, men Sust ägs idag av en förening som under 2009 haft 12 företag som medlemmar. ÅF är en av dessa och de övriga är Fagerhult, Fortum, Göteborg Energi, JM, Logica, Riksbyggen, Scania, 6:e AP-fonden Telenor, Vattenfall och YIT.

 

En central del i Sust verksamhet är att driva utvecklingsprojekt tillsammans med medlemsföretagen och andra aktörer. Genom projekten får de medverkande företagen större utväxling på sina insatser. Den sammanlagda omsättningen av projektportföljen uppgår just nu till över 100 miljoner kronor.

 

ÅF har bland annat varit en av de centrala projektdeltagarna då Sustainable hotel i Grand Hotel i Stockholm har effektiviserade sin energianvändning genom både ombyggnation, driftåtgärder och effektivare belysning. En viktig del är också att man genom kunskap och visualisering förbättrat såväl gästers som personals möjligheter att påverka energianvändningen.

 

 

< Tillbaka