Hållbarhetssamordnare - en garanti för hållbar stadsutveckling

Skriv ut

På ÅF strävar vi efter att skapa bra byggnader med god funktion och låga driftskostnader. Till exempel i området vid Fullriggaren i Västra hamnen i Malmö, som kommer att bli Sveriges största samling av passiv- och lågenergihus. Tillsammans skapar vi byggnader med högsta energieffektivitet, bästa komfort och hållbar kvalitet till lägsta kostnad.

Att skapa ett hållbart samhälle är ingen lätt uppgift. Malmö stad har antagit utmaningen och vill sätta hållbarhet överst på Malmö invånares agenda. Västra hamnen, en ny stadsdel som utvecklats sedan 2000, har kommit att symbolisera Malmös ambitioner för hållbar stadsutveckling.

 

Vid 2010 års World Expo i Shanghai presenterades Västra hamnen som ett exempel på "Urban Best Practices". Utvecklingen började med bomässan Bo01, då området blev den första i Sverige med ett klimatneutralt energisystem som helt från förnybara källor.

 

Detta demonstrationsprojekt följdes av utveckling av Flagghusen, ett fullskaligt test av Bo01:s hållbara lösningar, och det nu pågående Fullriggaren med bostäder, kontor, förskolor och flera parkeringshus.

 

Lågenergihus och passivhus

Fullriggaren blir den största energieffektiva utvecklingen i Sverige, med en blandning av lågenergihus* och passivhus. Kontorsfastigheter kommer certifieras enligt Green Building standard, vilket innebär att de är 25 procent mer energieffektiva än standardkraven.

 

Fullriggaren kommer också att vara den största utvecklingen i Sverige, där organiskt avfall samlas in via avfallskvarnar, separata ledningsnät och insamlingstankar för att producera upp till 270 MWh biogas årligen (motsvarande cirka 30 000 liter bensin).* Två solfångare kommer att länkas till ett fjärrvärmenät och el kommer att produceras med hjälp av solceller och urbana vindkraftverk. Alla invånare kommer att ha tillgång till en bilpool, vilket förväntas minska antalet bilägare, behovet av parkeringsplatser och - förhoppningsvis - växthusgaser också.

 

ÅF som hållbarhetssamordnare

De utvecklare som arbetar på Fullriggaren har kontrakterat ÅF som hållbarhetssamordnare för att samarbeta med Malmö Stad. Fullriggaren är ett pilotprojekt i detta avseende, där ÅF är en länk mellan Malmö Stad och byggentreprenörer där ÅF ger expertutlåtanden i frågor som bidrar till hållbarhet, stödjer byggprocessen och bistår med underlag och beräkningar genom hela projektet, från planering till genomförande. ÅF är även ansvarig för kontroll av leveranskapacitet av överenskomna utföranden och för att följa upp projektresultaten.

 

Biogas från organiskt avfall

Projektet kommer att resultera i en betydande minskning av utsläppen av växthusgaser. Tack vare en lägre energianvändning och produktion av värme, kraft och biogas från förnybara källor istället för fossila bränslen, kommer koldioxidekvivalenter minska med upp tilll 940 ton per år. Projektet kommer också att bidra till att uppfylla Sveriges nationella miljömål om att återvinna minst 35 procent av matavfallet eftersom organiskt avfall i området samlas in och används för att producera biogas.

 

 

< Tillbaka