Energisamarbete Elfa Distrelec

Skriv ut

Elfa Distrelec är en av norra Europas ledande elektronikdistributörer. Elfa Distrelec marknadsför och distribuerar drygt 100.000 artiklar från mer än 650 leverantörer från hela världen. Centrallagret på 27 000 kvm ligger i Järfälla och innan Elfa Distrelec inledde ett energisamarbete med ÅF hade man en årlig energikostnad på 4,6 MSEK, fördelad på 2,1 GWh fjärrvärrme, 0,6 GWh fjärrkyla och 2,4 GWh el. Med ständigt stigande energipriser beslöt man i slutet av 2010 att se över var och hur man kunde spara energi.

Fastigheten består av kontor, hög- respektive låglager, restaurang, konferensanläggning och garageytor. Höglagret har 22 meter i takhöjd, betjänas av åtta st helautomatiserade robotar och rymmer en luftvolym om 65 000 m3.


ÅFs uppdrag

ÅF har under ett års tid bedrivit ett Energisamarbete för att reducera användning av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Vi har nästan uteslutande jobbat med att optimera driften av fastigheten vilket gör att små investeringar har krävts.

 

Resultat

År 1 har den totala energiförbrukningen har reducerats med 18 %.
Besparingen motsvarar drygt 700 kSEK år 1, ca 16 % av total energikostnad.

 

 

< Tillbaka