Långsiktig, hållbar och lönsam energi värmer Promenaden

Skriv ut

Bostadsrättsföreningen Promenaden i Falun gjorde 2003-2010 en stor satsning på energieffektivisering. En stor del av projektet har varit att modernisera uppvärmningen av bostäderna, och den delen var en av ÅFs energiexperter ansvarig för. Resultatet blev en modern energiförsörjning som bland annat består av solpaneler.

Bostadsrättsföreningen Promenaden ligger mitt i Falun, och eftersom de boendes medelålder är 75 år, har den blivit särskilt populär bland äldre. Sedan 2003 har Promenaden gjrot en storsatsning på energieffektivisering, själva kallar de projektet DMF (Drift Mijlö Framtidne). Målet med projektet har varit att skapa lägre drift- och underhållskostnader, och samtidigt skapa en miljöinriktad bostadsrättsförening med energismarta hus, utan att sänka kvaliteten på inomhusmiljön. Styrelsens vision har varit att dels skapa en gemensam syn på den totala energiförbrukningen och dels förankra styrelsens framtidsplaner, investeringar och mål bland medlemmarna.

 

Ökad medvetenhet

För att lyckas med projektet har man från början varit noga med att ha en tydlig kommunikation med föreningens medlemmar så att alla arbetar mot samma mål. På så vis har man lyckats skapa ett engagemang hos sina medlemmar och ökat deras medvetenhet om det egna ansvaret att spara energi. Många medlemmar har ändrat beteende genom att till exempel byta energisnålare lampor och vitvaror. För att öka medvetenheten har man gått från gemensam till individuella elmätare. Detta har gjort att medlemmarna minskat sin elförbrukning med hela 87 000 kWh per år. Andra förändringar som man har gjort i föreningen är att byta fönster, radiatorventiler, fläktar och pumpar.

 

Solvärme

För att hitta den bästa lösningen för värmesystemet i bostäderna vände man sig till en av ÅFs erfarna energikonsulter. Att få fram data på el- och värmeanvändningen var lätt tack vare det moderna styr- och övervakningssystem för värme, ventilation och el som installerats tidigare. Därefter kunde man snabbt fatta beslut om att satsa på en gemensam lösning för värme och ventilation, där man tar tillvara på värmen i frånluften. En del av satsningen består av solvärme. På taket av ett av de tre husen finns 229 kvadratmeter solpaneler som matar fem ackumulatortankar med värme. Solpanelsanläggningen är den största i Dalarna och har byggts med statligt stöd. Solpanelerna står för en relativt liten del av hela värmebehovet, men under sommarmånaderna är solvärmen som effektivast, och då kan den i princip värma hela behovet av tappvarmvatten.

 

Avancerat styrsystem

Värmeanläggningen har en avancerad styrning som genomgående kombinerar värmepumpar och fjärrvärme med solvärme för maximalt energiutbyte. Styrsystemet ser också till att värmen alltid tas från den billigaste energikällan. Anläggningen är mycket modern och kan övervakas via internet, och den larmar via e-post och sms.

 

Tänk stort och långsiktigt

ÅFs energiexpert, som har varit ansvarig för moderniseringen av värmesystemet i bostadsrättsföreningen Promenaden, menar att man ska tänka stort när man moderniserar uppvärmningssystemet för bostadsrättsföreningar. Han tycker att man minst ska sikta på att halvera energikostnaden. En bostadsrättsförening tjänar på att genom långsiktigt tänkande göra investeringar som både gynnar dagens bostadsrättsinnehavare och de som flyttar in i framtiden.

 

Falu Kommuns Mijöpris

Bostadsrättsföreningen Promenaden tilldelades Falu Kommuns Miljöpris 2011!

 

Juryns motivering:
"Bostadsrättsföreningen Promenaden har genomfört ett omfattande program för att minska och förändra sin energianvändning. Man har i dag en värme- och ventilationsanläggning med avancerad styrning, där den biobaserade fjärrvärmen sedan 2010 har kompletterats med solfångare, något som ännu är ovanligt på flerfamiljshus. Föreningen visar med sitt exempel att det oavsett bostadstyp och upplåtelseform går att göra stor miljö- och klimatnytta i det befintliga bostadsbeståndet. Föreningen utmanar därigenom andra inom bostadssektorn att öka sina insatser för omställningen till ett hållbart samhälle."

 
Brf Promenaden har även utnämnts till Dalapilot för grön utveckling.

 

< Tillbaka