Stockholms största solcellsanläggning för Bostadsrättsförening

Skriv ut

26 maj 2014 invigdes solcellsanläggningen på Brf Kabeludden och Brf Långbänken i Täby. Föreningarna har fem fastigheter som värms med el. Solcellsanläggningarna består av drygt 800 moduler som på en yta av ca 1300 m2 har en installerad effekt på 202 kW.

Föreningarna undersökte alternativ som bergvärme, förvärmning av tilluft till värmepumpar med hjälp av bergvärme, solceller med dragning av fjärrvärme till husen. Med föreningarnas förutsättningar skulle alla ingrepp som krävde ett nytt och vattenburet system bli oerhört kostsamt. Kvar fanns då att välja mellan solceller och förvärmning av tilluft. Solceller gav högre avkastning på investeringen och kortare återbetalningstid. Det statliga bidraget med 35 % bidrag för en investering i solceller hade betydelse i föreningens kalkyler. Men deras läge med hustak rakt i söder och bra lutning för solceller hade också stor betydelse. Genom att nästan helt täcka den södra delen av husen, får de hög produktion av egen el.

 

- Våra bostadsrättsföreningar förbrukar i genomsnitt runt 800 000 kWh per år. Vi räknar med att våra solceller totalt ska producera 185 000 kWh, av vilket vi ska kunna använda 140-150 000 kWh. Resten får vi sälja som överskott. Vårt inköpsbehov av el bör kunna sjunka med runt 20 % eller mer, säger Ronny Sjöborg, ordförande i Brf Kabeludden, och får medhåll från Lars-Erik Ahlf från Brf Kabeludden och Lars-Gunnar Börjesson, ordförande i Brf Långbänken, som tillsammans har drivit projektet.

 

- Anläggningarna har nu varit i drift i 2 månader. Av de 5 husen har vi särskilt följt två av Kabeluddens hus. Just nu ser det ut som att karta och verklighet överensstämmer förvånansvärt bra. Produktionen har stämt med de beräkningar vi gjorde i projektet. Det känns skönt att kunna säga att det inte finns något väsentligt, som skulle kunna ha gjorts bättre. Projektet har flutit på enligt eller snabbare än plan och utan störningar för våra medlemmar. ÅF´s representant Jakob Morelius har i hög grad bidragit till detta. Vi har alla tre lång erfarenhet av att driva företag och projekt och är överens om att detta tillhör samlingen mer välskötta projekt i vårt yrkesliv, tillägger de.

 

ÅF har hjälpt föreningen under hela processen, med förstudie, projektering och upphandling av entreprenör.

 

 

< Tillbaka