Stadsinnovationer - stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar

Skriv ut

Avancerad miljöteknik behövs i utvecklingen av städerna. Naturvårdsverket satsar 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. 17 miljoner fördelas per år via två utlysningar.

Stödets syfte

Naturvårdsverket vill se en stärkt efterfrågan och ett ökat användande av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljön.
Naturvårdsverkets förhoppning är att projekten ska leda till fler investeringsbeslut i spetstekniker och avancerade systemlösningar som kan ge transformativa eller mycket goda effekter på stadens hållbarhet (miljömässigt, socialt och ekonomiskt)
Med spetsteknik menar Naturvårdsverket en ny generation avancerad teknik med hög miljöprestanda och betydande innovationsgrad.
Med avancerade systemlösningar menar Naturvårdsverket en integrering av tekniska eller andra delsystem i en stad så att betydande synergieffekter och miljönytta uppnNaturvårdsverket vill se en stärkt efterfrågan och ett ökat användande av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljön.

Naturvårdsverkets förhoppning är att projekten ska leda till fler investeringsbeslut i spetstekniker och avancerade systemlösningar som kan ge transformativa eller mycket goda effekter på stadens hållbarhet (miljömässigt, socialt och ekonomiskt).

 

Med spetsteknik menar Naturvårdsverket en ny generation avancerad teknik med hög miljöprestanda och betydande innovationsgrad.


Med avancerade systemlösningar menar Naturvårdsverket en integrering av tekniska eller andra delsystem i en stad så att betydande synergieffekter och miljönytta uppnås.

 

Vem kan ansöka om stöd?

Stöd kan sökas av juridiska personer som till exempel landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser. Dessa ska vara registrerade i Sverige. Enskilda firmor eller fysiska personer kan inte söka detta stöd.

 

Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan leverantörerna och de potentiella kunderna/beställarna av det aktuella konceptet

 

Vad kan man söka stöd för?

Stöd kan sökas för projektering, förstudier och planering för användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

 

Nästa steg?

Utlysta medel: 12,6 miljoner
Projekt som beviljas stöd kan som längst pågå till 31 maj 2018.

 

  1. Läs mer och ansök om stödet på Naturvårdsverkets hemsida.
  2. Ta kontakt med oss på ÅF så hjälper vi er med genomförandet av arbetet.

 

Sista dag för ansökan: Under 2018 genomförs två ansökningsomgångar, en på våren och en på hösten.