Energieffektivisering av hyresbostäder

Skriv ut

Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.

En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna. Hyresrabatten administreras av fastighetsägaren. Hyran förhandlas som vanligt. I samband med renoveringen ska byggnaden även energieffektiviseras och för det utgår ett stöd till den som äger byggnaden. Stödet kan lämnas till fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av byggnader som tillhör någon annan än fastighetsägaren.

 

Regeringen har tagit bort kravet på att stödet bara kan lämnas för att renovera och energieffektvisera byggnader med en energiprestanda som är sämre än 130 kWh (Atemp) per år. Från och med den 1 november i år gäller stödet för samtliga hyrbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.

En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna. Hyresrabatten administreras av fastighetsägaren. Hyran förhandlas som vanligt. I samband med renoveringen ska byggnaden även energieffektiviseras och för det utgår ett stöd till den som äger byggnaden. Stödet kan lämnas till fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av byggnader som tillhör någon annan än fastighetsägaren.

 

Regeringen har tagit bort kravet på att stödet bara kan lämnas för att renovera och energieffektvisera byggnader med en energiprestanda som är sämre än 130 kWh (Atemp) per år. Från och med den 1 november 2017 gäller stödet för samtliga hyrbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.

 

Nästa steg?

Utlysta medel: 12,6 miljoner
Projekt som beviljas stöd kan som längst pågå till 31 maj 2018.
  1. Läs mer och ansök om stödet via Boverkets hemsida.
  2. Ta kontakt med oss på ÅF så hjälper vi er med genomförandet av arbetet.