Noll-utsläpp av växthusgaser i industrin

Skriv ut

Industriklivet – en långsiktig satsning för att förbereda den svenska industrin inför framtiden. 300 miljoner kronor per år satsas mellan 2018 - 2040 för att stödja svensk industri i omställningen mot noll-utsläpp av växthusgaser.

Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045, det beslutade riksdagen i juni. Utsläpp från industrins förbränning och processer utgör idag omkring en tredjedel av de samlade utsläppen i Sverige. I många fall är svensk processindustri mycket effektiv i en global jämförelse och för att minska utsläppen ytterligare behöver företagen satsa på teknikskiften och ofta obeprövade teknologier. Det är både kostsamt, riskfyllt och tidskrävande. Samtidigt finns ett starkt samhällsintresse i att svensk industri kan ställa om och vässa sin långsiktiga konkurrenskraft för både för att säkra svenska jobb och kraftigt minska utsläppen.

 

De företag och länder som går före i teknikomställnigen kommer att få stora konkurrensfördelar. Därför satsar regeringen 300 miljoner per år mellan 2018-2040 för att hjälpa svensk industri att ta klivet mot ett nollutsläpp av växthusgaser. Satsningen innebär stöd till företag hela vägen från forsknings- och innovationsprojekt till demonstrations- och fullskaliga anläggningar.

 

Målgrupp

 

Målgruppen för stödet är industrier med s.k. processrelaterade
utsläpp men även universitet och forskningsinstitut

Målgruppen för stödet är industrier med s.k. processrelateradeutsläpp men även universitet och forskningsinstitut.

 

Regeringen kommer att arbeta nära Energimyndigheten för att utforma Industriklivet i detalj.