Idrottsanläggningar

Skriv ut

Riksidrottsförbundet vill att det ska finns rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

 

Det finns, från den 1 januari 2017, fem olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:
(läs mer om respektive stöd genom att klicka på respektive länk nedan eller i menyn till vänster)
Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
Stöd till energi- och miljöprojekt
Stöd till renoveringsprojekt
Stöd till säkerhetsproje

Det finns fem olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

  • Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till energi- och miljöprojekt
  • Stöd till renoveringsprojekt
  • Stöd till säkerhetsprojekt

 

Utöver de fem olika stöden kan ett eller fler distriktsidrottsförbund eller RF göra utlysningar om specifika stöd. Dessa kan vara riktade mot en eller flera speciella idrotter, ett speciellt område eller en viss typ av anläggningar/miljöer.

 

Nästa steg?

Utlysta medel: 12,6 miljoner
Projekt som beviljas stöd kan som längst pågå till 31 maj 2018.
  1. Läs mer och ansök om stödet via svenskidrott.se.
  2. Ta kontakt med oss på ÅF så hjälper vi er med genomförandet av arbetet.