125 miljoner ska göra industrierna grönare

Skriv ut

Regeringen satsar 125 miljoner kronor på ett program för energieffektivisering i industrin – en satsning som ska hjälpa Sverige att nå 50 procent energieffektivisering till 2030, och på köpet göra våra industrier mer miljövänliga. Det är både bra för miljön och stärker industrins konkurrenskraft.

För att nå målet om 50 procent effektivare energianvändning senast 2030 krävs insatser för energieffektivisering. Regeringen satsar därför 125 miljoner kronor 2018– 2020 på ett nytt program för energieffektivisering i industrin. Utöver energieffektiviseringsvinsterna kan sysselsättning och tillväxt gynnas om företagen kan sänka sina energikostnader och öka sin konkurrenskraft. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 25 miljoner kronor 2018. För 2019 och 2020 beräknas anslaget öka med 40 miljoner respektive 60 miljoner kronor.

 

> Regeringen gör breda satsningar på energiområdet