Energisteget - Nytt ekonomiskt stöd för energieffektivisering inom industrin

Skriv ut

125 miljoner kronor till energieffektivisering finns tillgängliga för gruv- och tillverkningsindustrin att söka mellan åren 2018-2020.

Kort om stödet

Energisteget är ett nytt program utfärdat för att bidra till att nå målet inom energiöverenskommelsen med 50% effektivare energianvändning till 2030.

 

Industriföretag med SNI-kod 05–33 som genomfört energikartläggning inom ramen för lagen om energikartläggning inom stora företag (EKL) kan söka två typer av ekonomiska stöd.

 

1. Projekteringsstöd
Företag kan ansöka om bidrag för en fördjupad projektering eller studie av energieffektiva åtgärder.
2. Investeringsstöd
Företag kan ansöka om merkostnaden för att investera i en energieffektiviserande åtgärd identifierad i den lagstadgade energikartläggningen.
Energimyndigheten kommer inom kort med ytterligare information om kraven som gäller för de företag som vill söka dessa stöd.
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/energisteget/
  1. Projekteringsstöd
    Företag kan ansöka om bidrag för en fördjupad projektering eller studie av energieffektiva åtgärder.


  2. Investeringsstöd
    Företag kan ansöka om merkostnaden för att investera i en energieffektiviserande åtgärd identifierad i den lagstadgade energikartläggningen.

 

Energisteget är inrättat av Energimyndigheten på uppdrag av regeringen. Energimyndigheten kommer inom kort med ytterligare information om kraven som gäller för de företag som vill söka dessa stöd samt hur stora dessa kan bli.

 

Mer information om stödet finns på Energimyndighetens hemsida.

 

 Ta kontakt med oss på ÅF så berättar vi mer.